Aistinvarainen arviointi on osa tuotelaadun varmistamista

Alkon hyllylle päätyvien tuotteiden laatu ei synny sattumalta ja hyllyyn päätyneen tuotteen takana on monta työvaihetta. Tuotelaadun varmistaminen Alkossa alkaa tuotehakuun tarjottujen tuotteiden aistinvaraisella arvioinnilla. Myös jo valikoimassa olevia tuotteita testataan säännöllisesti laadun varmistamiseksi.

Jokainen Alkon tuotehakuun vakiovalikoimaan tai erikoiserään hakeva tuote käy läpi tiukan seulan, jossa juoma arvioidaan hakukriteerien perusteella. Laboratorioanalyysien lisäksi, tuotteet arvioidaan aistinvaraisesti usean asiantuntijan toimesta parhaan hakukriteerit täyttävän tuotteen löytämiseksi.

Tietyt laatuvirheet voidaan havaita vain aistien avulla

Suuri osa tuotelaadun ongelmatilanteista liittyy sellaisiin ominaisuuksiin, joille ei ole mitattavissa olevia raja-arvoja eikä välttämättä edes laboratoriomittausmenetelmää. Nämä poikkeamat pyritäänkin löytämään aistinvaraisessa testauksessa, jotta myyntiin päätyy vain laatukriteerit täyttäviä tuotteita.

Mitä on aistivarainen arviointi?

Alkoholijuomia aistinvaraisesti arvioitaessa käytetään näkö-, haju- ja makuaistia sekä jonkin verran myös suun tuntoaistia. Näköaistilla tarkastellaan juoman väriä, värin sävyjä sekä runsautta. Nenän kautta aistitaan juoman tuoksuja ja suurin osa juoman aromeista aistitaankin hajuaistin avulla.

Ihminen maistaa vain viisi perusmakua: suolainen, hapan, makea ja karvas. Viidentenä perusmakuna mainitaan nykyään myös umami, joka tarkoittaa lihaisuutta tai makoisuutta. Juomia arvioidessa suun kautta arvioidaan myös muita juoman ominaisuuksia, sillä aromit pääsevät nenään myös suun kautta. Maistamalla voidaan arvioida myös juoman kuplivuutta.

Aistinvaraista arviointia tekee joukko asiantuntijoita

Aistinvaraista tekee yhteensä noin 25 hengen ryhmä alkolaisia, jotka kaikki ovat perehtyneet arviointiin. Lisäksi aistinvaraisessa arvioinnissa tarvitaan juomatrendien tuntemusta. Ryhmään kuuluu henkilöitä niin laadunvalvonnasta, tuoteryhmistä sekä muita Alkon pääkonttorin tuoteasiantuntijoita ja myymälähenkilökuntaa.

Arviointi tehdään yksilötyönä, mutta jokaisen yksittäisen arvioinnin jälkeen ryhmä käy läpi tehdyt havainnot sekä merkinnät ja tekee tuotehakuun parhaiten sopivan tuotevalinnan. Aistinvaraisen arvioinnin yhteydessä tuotteelle tehdään luonnehdinta. Luonnehdinnalla tarkoitetaan, että juomalla määritellään mahdollinen makutyyppi, kuvaillaan tuotteen aromit ja yhdistetään juoma sopivien ruokasymbolien kanssa. Jos tuote on jo olemassa Alkon valikoimissa, tarkistetaan tuotteen laatu ja tutkitaan onko tuotteen luonnehdinnassa päivittämiselle tarvetta.

Nykyvalikoiman tuotteita tarkastellaan säännöllisesti

Alkon valikoimassa jo oleville tuotteille tehdään aistinvaraisia arviointeja säännöllisesti, esimerkiksi jos tavarantoimittaja ilmoittaa tuotteeseen tuleen muutoksia tai kun viinin vuosikerta muuttuu.

Arviointia tehdään myös, jos asiakas palauttaa vialliseksi epäillyn tuotteen Alkoon. Yleisimmät virheet tuotepalautuksen kohdalla saatetaan havaita jo myymälässä tuotetta tarkastelemalla ja haistamalla. Myös laadunvalvonta tarkastelee palautettuja tuotteita aika ajoin ja niille saatetaan tarpeen vaatiessa tehdä myös laboratoriotestauksia.

Yleisin aistinvaraisessa arvioinnissa havaittu virhe on korkkivika

Yleisin viineissä esiintyvä vika on korkkivika, joka antaa tuotteelle tympeän maakellarimaisen tai lahopuisen aromin. Muita virheitä ovat esimerkiksi juoman etikoituminen ja hapettuminen. Lue lisää viinin virheistä.

Myös oluissa voi esiintyä korkkivikaa. Lisäksi olueen saattaa tulla muovin tai metallin makua valmistuslaitteistosta tai -materiaaleista. Myös oluen vanhentuminen muuttaa sen makua.

Löydetyt virheet viestitään tavarantoimittajillemme. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa entistä enemmän havaituista virheitä pystyttäisiin huomioimaan ja estämään jo tuotteen valmistusvaiheessa.