Alkon vuosikertomus

Alko raportoi taloudellisesta tuloksestaan kerran vuodessa julkaistavalla puolivuotiskatsauksella sekä kerran vuodessa julkaistavalla vuosikertomuksella.

Alkon 2018 vuosikertomuksessa kerromme vuoden avainluvuista sekä keskeisimmistä tapahtumista.

Vuosiraportti antaa tietoa Alkon toiminnasta taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun lisäksi myös Alkon alkoholipoliittisesta vastuusta.  

Edelliset vuosikertomukset

Alkon aikaisemmat vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportit vuodesta 2010 alkaen voi lukea pdf-versioina (alla).

Vuosien 1999–2009 vuosikertomukset on julkaistu painotuotteena. Nämä vuosikertomukset voi tilata asiakaspalvelustamme paperisina julkaisuina sekä pääosin myös pdf-tiedostoina.

Vuosikertomukset