Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alko raportoi taloudellisesta tuloksestaan kerran vuodessa julkaistavalla osavuosikatsauksella sekä kerran vuodessa julkaistavalla vuosikertomuksella.

Alkon vuosikertomuksessa ja yhteiskuntavastuuraportissa kerromme vuoden 2016 avainluvuista sekä keskeisimmistä tapahtumista.

Yhteiskuntavastuuraportti antaa tietoa Alkon toiminnasta taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun lisäksi myös Alkon alkoholipoliittisesta vastuusta.   

Edelliset vuosikertomukset

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportit 2011-2015 julkaistiin verkkoraportteina. Nyt ne voi lukea pdf-versioina (alla).

Vuosien 1999–2010 vuosikertomukset on julkaistu painotuotteena.
Nämä vuosikertomukset voi tilata asiakasneuvonnastamme paperisina julkaisuina sekä pääosin myös pdf-tiedostoina. Vuoden 2010 vuosikertomus on myös pdf-tiedostona alla.

Vuosikertomukset