Vaikuttavia tekoja hyvinvoinnin edistämiseksi

Vastuullisuutta johdetaan Alkon strategian mukaisesti, seitsemän osa-alueen kautta. Osa-alueet kattavat Alkon koko toiminnan nojaten perustehtäväämme alkoholin vastuullisena myyjänä. Vastuullisuustyölle asetetaan pitkän tähtäimen tavoitteita, joiden saavuttamista tuetaan vuosittain laadittavalla toimintasuunnitelmalla.

Vuonna 2020 teetimme vaikuttavuusanalyysin T-Median Luottamus&Maine-tutkimuksen vastuullisuuden osatekijöistä. Tulosten mukaan merkittävin vaikutus vastuullisuusmielikuvaamme on alkoholihaittojen ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi tehtävällä työllä, vastuullisen juoma- ja ruokakulttuurin edistämisellä sekä juomiin liittyvien kulttuurillisten ja maantieteellisten piirteiden esiintuomisella. Meiltä odotetaan myös lakien ja säännösten tunnollista noudattamista, vain turvallisten ja tutkittujen tuotteiden myyntiä sekä panostusta henkilöstön kouluttamiseen. Vastuullisuuden olennaisuudet päivitettiin vuonna 2021, vuonna 2022 alkavan strategiapäivityksen taustaksi.  

Vastuullisuutta tuovat esiin myös eri viestintäkanavissa näkyvät teemat. Teemojen tavoitteena on lisätä sidosryhmien tietämystä Alkossa tehtävästä vastuullisuustyöstä. Samalla vastuullisuustyö konkretisoituu myös henkilöstöllemme ja luo merkityksellisyyttä heidän työhönsä. Vuoden 2021 viestinnässä korostui asioinnin turvallisuuden varmistamisen lisäksi yksinäisyysteema. Muita teemoja olivat hiilineutraalit ja eettiset tuotteet, #todistaikäsi-otsikolla kulkevat myynninvalvonnan tehoviikot, kansainvälinen FASD-päivä (Fetal Alcohol Spectrum Disorders), Vihreiden valintojen ympäristövastuullinen pakkaus sekä Pride. 

Ympäristöasiat sisältyvät Alkon vastuullisuusohjelmaan. Sen toteuttamisesta vastaa kestävän kehityksen asiantuntija, joka tekee kehitystyötä eri yksiköiden asiantuntijoiden kanssa ympäristönäkökulman huomioimiseksi sekä hankintaketjun, tuotevalikoiman, myymäläverkoston että tuoteviestinnän kehittämisessä. Yhtiön ympäristöpolitiikka määrittää, että toimintaa kehitetään ympäristönäkökulma huomioiden: säästetään luonnonvaroja ja vähennetään niiden kuluttamista.