Alko käy keskustelua avoimesti ja faktoihin perustuen

Alko osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun eri sidosryhmien kanssa.

Vaikuttajaviestintämme periaatteet ovat seuraavat:

  • Noudatamme lakien ja säädösten sekä yleisten vaikuttamisen eettisten käytäntöjen lisäksi näitä periaatteita yhteyksissämme poliittisiin päättäjiin, heidän avustajiinsa, virkamiehiin, median edustajiin ja muihin sidosryhmiin.

  • Toteutamme vaikuttajaviestinnässä ja sidosryhmäsuhteissaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja tasapuolisuutta sekä pohjaamme toimintamme faktoihin.

  • Hyödynnämme suomalaista ja kansainvälistä tutkimustietoa, jonka lähteet ilmoitamme.

  • Kerromme avoimesti, mitä tahoa edustamme ja mitkä ovat tavoitteemme.

  • Tuomme esiin rehellisesti kaiken relevantin tiedon, emme vain omaa näkökulmaamme.

  • Tapaamistemme ja tapahtumiemme tarjoilut ovat kohtuulliset. Emme tarjoa vaikuttajille taloudellista tai vastaavaa etua edistääksemme pyrkimyksiämme.

  • Ilmoitamme tarvittaessa henkilökohtaisetkin sidoksemme sekä jääväämme itsemme tilanteissa, joissa olisimme esteellisiä.