Haluamme tarjota parasta työtä uusille ja nykyisille osaajillemme

Alkon onnistumisen kulmakivet ovat työntekijöidemme palveluosaaminen ja tuoteasiantuntijuus, joilla alkolaiset tuottavat päivittäin monikanavaisia huippuasiakaskokemuksia.

Alkossa työkulttuurin ytimessä ovat yhteisöllisyys, osallistuminen ja joustavuus. Työyhteisö Alkossa tarkoittaa useimmille myymäläryhmää, jossa opitaan yhdessä ja työt järjestellään joustavasti. 

Monikanavaisuus on Alkossa arkea. Koko valikoima on saatavilla verkkokaupassa, mikä täydentää myymälässä tapahtuvaa palvelua. Tämä tarkoittaa työntekijöidemme näkökulmasta, että työ on digitalisoitunut ja palvelutilanteissa käytetään mobiililaitteita ja tietoa jaetaan aktiivisesti yhtiön sisäisissä digitaalisissa kanavissa.

Kehity meillä juoman ja ruoan ammattilaiseksi

Alkossa osaamista kehitetään jatkuvasti. Keskimäärin jokainen työntekijämme kouluttautuu viisi päivää vuodessa. Alkossa perustason koulutuksemme on vahva pohja asiakaspalvelun ja keskeisimpien tuoteryhmien maailmaan. Alkossa koulutus monimuotoista: tiiviit videoinfot ja ohjatut tuotemaistelut eli pruuvit ovat tehokkaita keinoja oman osaamisen aktiiviseen kehittämiseen. Digitaaliseen tuotetietokantaamme, Makupankkiin, kootaan tietoa tuotteiden ominaisuuksista yhteiseen käyttöön.

Myyjän osaaminen kehittyy myös erilaisten oman työn ohella tehtävien roolien kautta. Palvelu- ja valikoimamestarit vastaavat myymäläryhmänsä sovituista palveluihin ja valikoimiin liittyvistä tehtävistä ja kannustavat muuta työyhteisöä osallistumaan. Myyjän työn ohella voi päästä myös kouluttamaan muuta myymälähenkilöstöä palvelu- ja tuoteasioissa. Valmennamme kouluttajia omaan tehtäväänsä aktiivisesti. Alkon sisäisten lähettiläiden, My Alko -sparraajien rooli on yksi tapa rikastaa omaa myyjän työtä ja tukea myymälöiden esimiehiä innostavampiin tiimipalavereihin tai antoisiin osaamiskeskusteluihin.

Myymälätyössä oppimisen kokemus on vahvistunut, kun olemme siirtyneet monimyymälätyöhön. Erilaisten asiakaskuntien ja tuotevalikoimien kanssa työskentely kehittää osaamista ja lisää työn vaihtelevuutta.

Alkossa toimistotyö on modernia. Monitilatoimisto ja yhteisölliset työvälineet takaavat verkostoituneen ja sujuvan työnteon. Työtä tehdään paljon myös projekteissa, joten yhteistyö yksiköiden välillä on aktiivista ja kokonaiskuva yhtiön toiminnasta pysyy vahvana.

Yhteistoiminta henkilöstön edustajien ja työnantajan välillä on Alkossa aktiivista ja rakentavaa. Työehtosopimuksissa on sovittu merkittävistä muutoksista, jotka ovat perustuneet yhteisesti ja osallistavasti rakennettuun Paras työ -strategiaan.

Henkilökunnan innostus on meille onnistumisen merkki

Alkossa henkilöstökokemus on pysynyt korkeana jo kymmenen vuotta. Palvelualan vertailussa Alko on vahvoilla. Mittaamme onnistumistamme parhaan työn tarjoamisessa muun muassa innostusindeksillä. Innostusindeksi oli viime vuonna 4,08 asteikolla 1-5. Tavoitteenamme on nostaa innostuksen taso tulevaisuudessa huipputasolle 4,12. Uuden oppiminen ja onnistumisen ilo nousevat vahvasti esiin henkilöstöltämme saadusta palautteesta. Alkon tavoitteena on jatkossakin tarjota parasta työtä nykyisille ja uusille työntekijöillemme.