Pohjoismaisella yhteistyöllä vaikuttavuutta

Pohjoismaiset alkoholimonopolit jakavat huolen yhteiskunnan hyvinvoinnista.

Kaikkia pohjoismaisia alkoholimonopoleja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Fär-saarilla yhdistää huoli yhteiskunnan hyvinvoinnista. Laissa annettu perustehtävä alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi on yhteinen. Vastuullisten toimintamallien edistämiseksi tehtävällä yhteistyöllä on jo pitkät perinteet.

Vastuullisuustyötä kehitetään kolmen eri viitekehyksen sisällä: Alkoholipoliittinen työryhmä, Sosiaalisen vastuun työryhmä ja Ympäristövastuun työryhmä. Sosiaalisen vastuun työryhmä ja Ympäristövastuun työryhmä keskittyvät nimenomaisesti hankintaketjun vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen yhteistyössä pohjoismaisten juomatoimittajien kanssa.

Toimitusjohtajat hyväksyvät kunkin työryhmän toimintasuunnitelmat vuosittain, joiden pohjalta työryhmät jalkauttavat tekemisen operatiiviselle tasolle kussakin organisaatiossa.

Yhteistyö on tavoitteellista, avointa ja läpinäkyvää. Toimintamalleja tehostamalla tähtäämme operatiiviseen tehokkuuteen. Yhteistyön on tarkoitus toimia mahdollistajana siten että kaikkien yhtiöiden on realistista saavuutta oma tavoitetasonsa. Yhteistyö ei sido yrityksiä heidän itsenäisessä päätöksenteossaan.