Pohjoismaisella yhteistyöllä vaikuttavuutta

Alko tekee yhteistyötä muiden pohjoismaisten alkoholimonopien kanssa, koska yhdessä äänemme kuuluu kauemmaksi.

Kaikkia pohjoismaisia alkoholimonopoleja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Färsaarilla yhdistää huoli yhteiskunnan hyvinvoinnista. Laissa annettu perustehtävä alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi on yhteinen. Vastuullisten toimintamallien edistämiseksi tehtävällä yhteistyöllä on jo pitkät perinteet.

Vastuullisuustyötä kehitetään kolmen eri teeman sisällä: alkoholipoliittinen työryhmä, sosiaalisen vastuun työryhmä ja ympäristövastuun työryhmä. Sosiaalisen vastuun työryhmä ja ympäristövastuun työryhmä keskittyvät nimenomaisesti hankintaketjun vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen yhteistyössä pohjoismaisten juomatoimittajien kanssa.

Toimitusjohtajat hyväksyvät kunkin työryhmän toimintasuunnitelmat vuosittain, joiden pohjalta työryhmät vievät tavoitteet operatiiviselle tasolle kussakin organisaatiossa.

Yhteistyö on tavoitteellista, avointa ja läpinäkyvää. Toimintamalleja tehostamalla tähtäämme operatiiviseen tehokkuuteen. Yhteistyön on tarkoitus toimia mahdollistajana, jotta kaikkien yhtiöiden on realistista saavuutta oma tavoitetasonsa. Yhteistyö ei sido yrityksiä heidän itsenäisessä päätöksenteossaan.

Vuonna 2017 pohjoismaisessa yhteistyössä keskityttiin muun muassa Bitter Grapes -dokumentin esiin nostamiin Etelä-Afrikan viiniteollisuuden epäkohtiin ja niihin liittyviin korjaaviin toimenpiteisiin.  Yhteistyön tuloksena syntyi myös juomien kansainvälisten hankintaketjujen ympäristövaikutuksia arvioiva pohjoismaisen raportti ja sen pohjalta tehdyt toimenpidesuunnitelmat ympäristövaikutusten vähentämiseksi.