Tuotelaatu varmistetaan aistinvaraisesti ja laboratoriomittauksin

Alkon laadunvalvonta varmistaa valikoimassa olevien tuotteiden laadun ja turvallisuuden yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa.

Tuotteita testataan laadunvalvonnassa aistinvaraisesti, jonka lisäksi tuoteturvallisuuden vahvana tukena ovat alkoholintarkastuslaboratorion tekemät laboratoriotutkimukset. Virheettömän maun lisäksi Alko huolehtii myös siitä, että tuotteiden pakkausmerkinnät ovat oikein ja täyttävät lainsäädännön vaatimukset. 

Tuotteiden laadukkuutta ei jätetä sattuman varaan

Alkoon myyntiin päätyvät tuotteet ovat tutkitusti laadultaan hyviä. Vakiovalikoimaamme tarjotuista tuotteista vuosittain vain noin 10 prosenttia tulee valituiksi myyntiin. Näiden huipputuotteiden poiminnan tekee Alkon työntekijöistä koostuva asiantuntijaraati. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota asiakastarpeeseen, tuotelaatuun sekä muihin tuotteelle lisäarvoa tuoviin tekijöihin kuten hintaan tai tuotteen eettisiin sertifiointeihin. Valikoimaan ehdolla olevat juomat testataan vielä tuoteryhmäkohtaisesti valituilla laboratorioanalyyseillä ennen niiden päätymistä myymälöiden hyllyihin.

Myymiemme tuotteiden laatua seurataan riskiperusteisesti rakennetun laadunvalvontaohjelman avulla. Tutkimusten avulla huolehditaan siitä, että tuotteet ovat sekä laadukkaita ja pakkausmerkinnöiltään ajantasaisia. Esimerkiksi vakiovalikoimassa olevien viinien vuosikerran vaihtuessa tuotteen laatu testataan sekä aistinvaraisesti että laboratorioanalyysin avulla. Samalla kun tuote maistetaan, päivitetään myös asiakkaalle annettava makukuvaus ja tuotteen makutyyppi vastaamaan uutta vuosikertaa.

Laboratoriotutkimukset täydentävät kattavaa laatuseurantaa

Alkoholintarkastuslaboratorio (ACL) on osa Alkoa ja tekee valtaosan Alkossa myynnissä olevien tuotteiden laboratorioanalyyseistä. Laboratorio on Suomessa ainoa taho joka voi tuottaa viranomaisvalvonnassa vaadittavia tuotetutkimuksia. Alkon analysointitarpeiden ohella ACL palveleekin myös kotimaisia viranomaisia, juomavalmistajia ja -maahantuojia alkoholianalytiikan tuottajana.

Laboratoriomittauksilla voidaan tutkia yhtä tuotteen ominaisuutta tai yhdistettä kerrallaan, eli mittauksen perustana täytyy olla tieto siitä mitä juomasta halutaan etsiä ja määrittää. Kaikkia juoman mahdollisesti sisältämiä yhdisteitä ei ole mahdollista laboratoriotutkimuksilla määrittää. Toisaalta myöskään pelkällä aistinvaraisella arvioinnilla ei pystytä tutkimaan tuotteita riittävän tarkasti. Kun laboratoriotutkimus yhdistetään aistinvaraiseen arviointiin, voidaan varmistua siitä, että tuote on kaikilta ominaisuuksiltaan laadukas.

Palautteiden seuranta ja yhteistyö sinetöivät hyvän tuotelaadun

Tuotevalikoiman laajuuden vuoksi jokaista myyntiin tulevaa tuote-erää ei pystytä Alkossa testaamaan ennalta. Tuotteiden valmistajat ja maahantuojat varmistavat tuotelaatua omalta osaltaan, mutta valitettavasti siitä huolimatta myyntiin päätyy satunnaisesti laatuvirheellisiä tuotteita. Valtaosa virheellisistä tuotteista on yksittäisiä tapauksia, joita ei pystytä huolellisellakaan ennakkotarkastuksella estämään. Asiakkaille päätyvien virheellisten tuotteiden määrää pyritään minimoimaan sillä, että jokainen asiakkaan myymälöihimme palauttama laatuvirheellinen tuote kirjataan palautetietokantaamme. Palautteiden määrää seurataan aktiivisesti ja niiden avulla pystymme tunnistamaan sekä poistamaan myynnistä virheelliset tuotantoerät.

Tavarantoimittajamme ovat Alkon tuotelaadun kannalta merkittävässä asemassa. Heidän toimittamiensa tuotteiden ja toiminnan laatua seurataan Paras toimittaja -mittauksen avulla. Vuonna 2018 ei valittu Alkon Parasta toimittajaa, sillä mittausta ollaan parhaillaan uudistamassa. Sujuvan yhteistyön avulla varmistamme, että tunnemme tuotteidemme toimitusketjun sekä saamme ensitilassa tiedon tuotelaadun kannalta merkityksellisistä asioista.  

Alkon laadunvalvonta vuonna 2018