Yhteistyötä vastuullisemman alkoholikulttuurin puolesta

Alkolla on lukuisia kumppaneita ja hankkeita, joiden kanssa se yhdessä tekee työtä alkoholihaittojen vähentämiseksi

Osana vastuullisuusajatteluamme haluamme osallistua alkoholipoliittisiin yhteistyöprojekteihin. Näitä hankkeita on lukuisia erilaisia ja erisuuruisia, mutta niitä yhdistää teema alkoholihaittojen vähentämisestä tavalla tai toisella.