Alkoholihaitat työelämässä – ongelma, josta vaietaan?

Alkossa on herätelty keskustelua alkoholista työelämästä.

Keskustelu ja puheeksi ottaminen kannattavat aina. Lyhyesti voisi sanoa: järkevä työpaikka ottaa huomioon alkoholin riskit aina.

Yrityksissä pohditaan alkoholinkäyttöä työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja yhteisön kokonaistoiminnan kannalta mutta myös työn tuottavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta. Tätä ei pohdita ainoastaan yrityksissä ja yhteisöissä vaan tietysti työntekijä- ja antajajärjestöissä. 

Työntekijä- ja antajajärjestöt uusivat suosituksensa Päihdehaitat hallintaan ja julkaisivat sen 4.6.2015.

Alko mukaan

Alko lähti mukaan perustamalla Työelämä ja alkoholihaitat –ohjelman, jonka nimesimme Selvästi hyvää työtä -ohjelmaksi. Ohjelma käynnistyi 2015. Siinä toimii Suomen johtavia työhyvinvoinnin tuntijoita: A-klinikkasäätiö, EHYT ry, KELA, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus.

Yhteistyömme tavoitteena on nostaa keskustelu alkoholihaitoista työelämässä ja tuottaa kumppanien kanssa uutta tietoa aiheesta. Tavoitteena on yhdistää toimijoilla jo nyt käytössä olevia työkaluja yhteiseksi työkalupakiksi.   

Selvästi hyvää työtä -ohjelmasta muodostettiin Alkossa projekti, joka käynnistyi vuoden 2016 alussa. Projektin tavoite on osallistaa kaikkia alkolaisia ja tehdä se hallitusti ottamalla mukaan niin esimiehiä ja koko henkilöstöä.