Nuorten Mahis-ryhmissä tehdään, unelmoidaan ja jutellaan yhdessä

Mahis-ryhmät tarjoavat nuorille mahdollisuuden positiivisen ja päihteettömän vapaa-ajan viettoon.

Mahis-projekteissa nuoret saavat tutun ja turvallisen aikuisen tuen lisäksi myös toisten nuorten tarjoamaa vertaistukea, sekä tärkeän tunteen itselleen merkitykselliseen ryhmään kuulumisesta.

Nuorten elämäntilanteet ovat usein eri tavoin haasteellisia. Monien kohdalla haavoittuvuutta ja eriarvoisuuden tunnetta synnyttää oma tai perheenjäsenten alkoholinkäyttö. Mahis-ryhmät tarjoavat nuorille mahdollisuuden positiivisen ja päihteettömän vapaa-ajan viettoon.

Keski-Suomessa toimiva Mahis-ohjaaja Jari toteaa: ”Moni nuorista olisi omien sanojensa mukana saattanut olla alkoholin kanssa tekemisissä kyseisenä iltana, ellei tätä tapahtumaa olisi yhdessä järjestetty.”

Toiminnan myötä nuorilla on tilaisuus pohtia omaa suhdettaan alkoholiin ja moni nuori saakin ryhmästä voimaa omaa elämää koskevaan muutoksentekoon, sekä tukea perheessä olevien haasteiden käsittelyyn. Mahis-ohjaajana pitkään toiminut Marika kuvailee vaikutuksia viimeisimmässä Mahis-ryhmässään: ”Projekti onnistui hyvin, sillä nuoret sitoutuivat tapaamisiin ja syntyi antoisia keskusteluja päihteistä. Nuorilla oli ollut päihteiden ja sosiaalisten suhteiden kanssa ongelmia, joten ryhmän tarpeellisuus oli tähän kohtaan hyvin todennettavissa. Keskusteluiden kautta itää pidemmällä tähtäimellä varmastikin paljon hyvää.”

Nuori tarvitsee aikuista kuuntelijaa

Mahis-ohjaajia kouluttanut Tiina Honkonen kertoo huomanneensa, kuinka yhteinen aika ja puhuminen sekä ajatusten jakaminen nuorten ryhmän ja aikuisen kesken ovat nuorelle iso rakennusaine hänen oman kasvunsa tueksi: ”Nuori tarvitsee omien ajatusten ja tietojen tukijaa ja tutkimuskavereita. Parhaiten se tapahtuu ryhmässä, jossa on turvallista ja mukavaa.”

Mahis-toiminnassa tehdään, toimitaan, suunnitellaan, unelmoidaan ja jutellaan yhdessä. Honkosen kokemuksen mukaan nuoria voi helposti ärsyttää kasvattaminen ja aikuisten asenteiden esille tuonti. Nuoria kannattaakin keskittyä kuuntelemaan: ”Kun ensin kysytään, mitä nuori ajattelee päihteistä ja kuullaan ja kuunnellaan häntä, niin nuorta kutsutaan omaan ajatteluun. Joskus kutsuminen keskusteluun vie paljonkin aikaa, mutta ryhmä auttaa kuin huomaamatta omien ajatusten kehittymistä.”

Työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Sosiaaliseen vahvistamiseen perustuva Nuorten Akatemia ry:n Mahis-toiminta on jo vuodesta 1998 alkaen tähdännyt ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja tarjoamaan mielekästä vapaa-ajan toimintaa haavoittuvassa elämäntilanteessa oleville nuorille. Mahiksen avulla nuoret ovat saaneet mahdollisuuden osallistua itseään innostavaana ja kiinnostavaan vapaa-ajan toimintaan, jonka sisällön he ovat myös itse suunnitelleet.

Mahis-tuella on mahdollistettu 19 toimintavuoden aikana yhteensä yli 1900 nuorten omaa projektia. Projektien kirjo on vuosien vaihdellut muun muassa kerhotilojen tuunauksesta, taidenäyttelyihin ja monikulttuurisuuskerhoihin, bänditapahtumiin, kokkikouluihin ja lyhytelokuviin. Mahiksen avulla on toteutettu myös lukuisia erilaisia kerhoja, retkiä, leirejä ja tapahtumia.

Alko on Mahis-yhteistyön myötä on ollut tukemassa nuorten omia projekteja jo vuodesta 2001 alkaen ja sitä kautta mahdollistanut lukuisien Mahis-unelmien toteutumisen.

Teksti: Amanda Stavén ja Saara Kallio-Kokko, Nuorten Akatemia