ACL är produktsäkerhetens hörnsten

Laboratoriet för alkoholkontroll ACL går igenom alla produkter som väljs till Alkos sortiment. Årligen undersöker ACL cirka 6 000 prover.

Produkternas säkerhet och kvalitet är centrala delar i Alkos ansvarsfulla verksamhet. De som ansvarar för detta är Alkos kvalitetskontroll samt Laboratoriet för alkoholkontroll (ACL, Alcohol Control Laboratory).

Produkterna som väljs till sortimentet bedöms i fösta hand sensoriskt. Ingen apparat har hittills klarat av att fullständigt ersätta smak- och luktsinnet, så Alkos kvalitetskontrollörer spelar en nyckelroll i testningen av nya produkter.

Smak- och luktsinnet säger dock inte allt, så det behövs också vetenskapligt arbete för att säkerställa produktkvaliteten. Laboratoriet för alkoholkontroll ACL går igenom alla produkter som väljs till Alkos sortiment. Årligen undersöker ACL cirka 6 000 prover. ACL är det officiella laboratoriet (notified body) som Finlands utrikesministerium har anmält till EU.  Testresultaten är giltiga i hela världen.

ACL undersöker den kemiska och mikrobiologiska kvaliteten på alkoholhaltiga drycker, starksprit och andra produkter som innehåller alkohol. Därtill undersöker laboratoriet med jämna mellanrum standardsortimentets produkter som finns på butikshyllorna.

Produkter i sortimentet undersöks på nytt om det sker förändringar i dem. Exempelvis undersöks vin när dess årgång byts. Syftet med den här kontinuerliga kvalitetskontrollen är att säkerställa produkternas säkerhet och produktinformationens riktighet. Om det inte sker några förändringar i en produkt, testas den enligt kvalitetskontrollprogrammet som baserar sig på riskbedömning.

Kvalitetskontrollen ökar produktsäkerheten och minskar samtidigt mängden produktklagomål, eftersom defekta produkter gallras bort från sortimentet. Alkos systematiska kvalitetskontroll har även fått producenter att utveckla sina egna tillverkningsprocesser så att produkterna håller en allt bättre kvalitet. Alkos laboratorium är det äldsta och största laboratoriet för alkoholkontroll i Norden.

Alko gör mer för kvaliteten än vad lagen kräver. Om det förkommer problem med en produkts säkerhet, godkänns den inte för försäljning. Importören har det största ansvaret för säkerheten hos en produkt.

FINAS ackrediteringstjänst har konstaterat att ACL är kompetent och opartiskt. Laboratoriets kompetensområde omfattar kemiska tester av starksprit och andra alkoholhaltiga drycker samt teknokemiska produkter. Laboratoriet uppfyller kraven på standarden SFS-EN ISO/IEC 17025.

Kontakt ACL

Adress och postadress: Sundholmsplatsen 1, 00181 HELSINGFORS 

Telefonväxel: 020 711 11, vardagar kl. 8–16

Kontor telefon: 020 711 5808