Laboratoriet för alkoholkontroll säkerställer kvaliteten

Laboratoriet för alkoholkontroll (ACL) analyserar produkter som Alko säljer men tillhandahåller också tjänster för andra aktörer inom branschen.

Alko vill erbjuda sina kunder service i världsklass. En viktig del av utmärkta kundupplevelser är ett intressant, mångsidigt och högklassigt utbud.

En förutsättning för ett utmärkt sortiment är produktsäkerhet och produkternas höga kvalitet. De produkter som finns i Alkos ordinarie sortiment analyseras av laboratoriet för alkoholkontroll, dvs. ACL. Syftet med analysen är att komplettera processen för valet av produkter och säkerställa att produkterna är lagenliga och har en hög kvalitet.

Laboratoriet utreder dryckernas säkerhet och kvalitet mer rigoröst än vad lagen kräver av Alko som detaljförsäljare. Detta betjänar Alkos kunder, eftersom analyserna minskar antalet produkter med brister och således antalet återlämnade produkter. Långsiktig analys av produkter har motiverat leverantörer och dryckestillverkare till att förbättra sina prestationer, och den allmänna kvaliteten på alkoholdrycker har förbättrats under årens lopp.

ACL analyserar i allmänhet åtminstone dryckernas alkoholhalt för att kontrollera att den motsvarar det som står på etiketten. Dessutom analyseras bland annat ölsorternas bitterhet, vinernas sockerhalt och halten svavel, som används som konserveringsmedel i viner. Dessutom kan många andra analyser göras beroende på dryck. ACL:s team med 15 personer undersöker årligen ca 5 000 produkter som genomför över 50 000 enskilda analyser.

ACL är en ackrediterad aktör
FINAS ackrediteringstjänst har konstaterat att ACL är kompetent och opartiskt. Laboratoriets kompetensområde  omfattar kemiska tester av  starksprit och andra alkoholhaltiga drycker samt teknokemiska produkter. Laboratoriet uppfyller kraven på standarden SFS-EN ISO/IEC 17025.
ACL

ACL tillhandahåller analystjänster även för andra aktörer än Alko

Utöver Alko betjänar ACL även andra aktörer inom branschen och myndigheter. ACL är ett ackrediterat laboratorium av vilket andra aktörer kan köpa kemiska och mikrobiologiska analyser.

Under årens lopp har ACL testat till exempel alkoholfria drycker, teknokemiska produkter och tvättmedel såsom spolarvätska. Dessutom testas livsmedel och råvaror i djurfoder.

 

Adress: Arkadiagatan 2 (PB 99), 4. våningen, 00101 Helsingfors

Telefonväxel: 020 711 11, vardag kl. 8–16

Telefon: 020 711 5808

Vilka analyser utför ACL?

ACL utför många slags analyser, till exempel:

  • Alkoholhalt
  • Extrakt
  • Totala syror
  • Svaveldioxid
  • Citronsyra
  • Sorbinsyra
  • pH
  • Glukos + fruktos
  • Propylenglykol

Även andra analyser är möjliga. Kontakta oss (acl@alko.fi)!

Ytterligare information om analyserna och priserna på dem finns här