Analyser

Utöver Alko erbjuder vi analystjänster av alkoholdrycker även åt myndigheter samt tillverkare, partihandlare och importörer av alkoholdrycker.

Vi ber er kontakta laboratoriet i förväg om ni behöver resultaten snabbt (på under två veckor) eller om det är fråga om ett större provparti. Vi svarar gärna på frågor om våra analystjänster och vid behov ger vi råd för val av lämpliga analyser.

Vid kortare leveranstid än en vecka tar vi ett expresstillägg på 20 %. Vid leveranstid inom ett dygn tar vi ett specialexpresstillägg på 30 %. Möjligheten att utföra analyser snabbt beror på laboratoriets arbetssituation och typen av analys. Alla analyser går inte att utför på ett dygn. Primärkontrollanalyser kan inte göras med snabbmetoder.

Inlämning av prover och resultatens leveranstid

Kunden ansvarar för provtagningen och lämnar in provet samt en skriftlig remiss till laboratoriet. Resultatens normala leveranstid är cirka två veckor. Vi skickar analysresultaten och faktura över utförda analyser till kunden.