Sortimentsmästaren inspirerar arbetsgemenskapen och vill hela tiden lära sig nytt - de här 4 sakerna ingår i sortimentsmästarens arbetsuppgifter

Alko har över 100 försäljare som också verkar som sortimentsmästare. De har som uppgift att lyhört lyssna till sina lokala kunder och välja produkter som dessa föredrar till butikens sortiment.

Av sortimentet i en Alkobutik bestäms ca 70 % centraliserat på basis av efterfrågan. Resterande 30 % fyller butiken själv med alternativa produkter enligt den lokala efterfrågan, och Alkos sortimentsmästare har en framträdande roll i det arbetet. Men vad betyder sortimentsmästare egentligen? Hur skiljer sig sortimentsmästarens roll från försäljarens? Sortimentsmästare Anniina Vähätalo från S:t Karins berättar om sortimentsmästarens arbetsuppgifter.

1. Kundorienterad sortimentsutveckling

Sortimentsmästaren utvecklar kontinuerligt sortimentet i butiken tillsammans med sina kollegor med ett lyhört öra för kundernas önskemål och med hänsyn till den lokal efterfrågan. Produkterna som inte får plats på hyllan kan man köpa via Alkos webbutik. Det finns närmare 9 000 produkter i sortimentet som kan beställas till vilken som helst av Alkos butiker. Sortimentsmästaren ser också till att det finns plats enligt efterfrågan för alla produktgrupper på hyllorna i butiken under de olika säsongerna.

“Då jag började som sortimentsmästare blev jag verkligen överraskad av i hur hög grad jag kan påverka sortimentet i vår butik och göra det personligt och intressant. Till ett sortiment som motsvarar den lokala kundkretsens behov.”

2. Följa trenderna

Alko erbjuder sina kunder ett mångsidigt och högklassigt sortiment i världsklass av ansvarsfullt producerade produkter. Enheten Produkter och inköp utvecklar Alkos sortiment med tanke på kunderna och med näsa för trenderna. Att följa med trender och dela information ingår i sortimentsmästarnas arbete i butiksgruppen.

“Jag har hela tiden ett öga på trenderna i branschen, så vi kan tillfredsställa kundernas behov och presentera nya produkter från när och fjärran. Jag tycker det är intressant att studera produkter och lära känna dem bättre.”

3. Aktiv delning av produktkunnande

En av sortimentsmästarens arbetsuppgifter är att utöka kollegornas kunnande genom att dela med sig av sitt kunnande. Sortimentsmästaren samlar information till kollegorna om såväl nya produkter som sådana som redan ingår i sortimentet, och ordnar månatligen provningar (provsmakning och utvärdering av produkter) i butiken. Genom att dela produktinformation bidrar man till att kundtjänsten håller världsklass.

“Jag tycker om att jag som sortimentsmästare har möjlighet att i detalj sätta mig in i våra produkter. Efter att ha börjat som sortimentsmästare har jag tack vare de toppenfina utbildningarna och mitt eget intresse lärt mig verkligt mycket mer om våra produkter.”

“Jag kan också utnyttja min produktkunskap vid mötena med kunder, och diskussionerna kan vara lärorika i bägge riktningarna. Det bästa tacket jag kan få i mitt arbete är kundernas respons om ett lyckat val av drycker och diskussionerna som jag har med dem mellan hyllorna i butiken!”

4. Kollegorna stöder

Personalupplevelsen i Alko har legat på en hög nivå redan i tio år. Alko har en stark ställning inom servicebranschen. Hur vi lyckas mäter vi bl.a. med entusiasmindexet. Vid vårens mätning var entusiasmindexet 4,16 på skalan 1...5. Vähätalo säger att arbetskamraterna bidrar till trivseln i allra högsta grad.

“Vårt lag är helt enkelt toppen, alla är likasinnade, öppna och trevliga människor. Och man får vara sig själv på jobbet. Alla stöder varandra i arbetet, och då det kommer nytt folk, försöker vi kollegor orientera dem i arbetet och hjälpa dem så gott vi kan.”

“Min egen erfarenhet av Alko är att arbetsgemenskapen är helt prima.”