Detta är Alko

En ledningsstil och chefsarbete som stöder strävan till framgång, utveckling av det personliga kunnandet och delning av kunnandet till andra är de viktigaste faktorerna i Alkos företagskultur. 

Mångfald och jämställdhet är viktiga för oss: att varje Alkoanställd accepteras sådan som hen är, oberoende av exempelvis ålder, sexuell inriktning, kulturell bakgrund eller religion. Olika slags kompetenser, talanger och erfarenheter är en rikedom och resurs för oss som arbetsgemenskap.

Kunnande och utbildning

Alko är stolt över och satsar på personalens kunnande. Kunnandet på Alko består av gedigen och mångsidig produktkunskap, delning av kunnandet och kundtjänst i elitklass.

Varje Alkoanställd garanteras en god orientering i arbetsuppgifterna och en stabil grund för produktkunskap och servicekunnande. Det finns också webbkurser och digitala redskap för inlärning och delning av kunnande.

Alkoanställdas produktkompetens förstärks på många olika sätt. Ämnena för utbildningarna kan exempelvis handla om vissa vinregioner, trender inom mat och dryck eller om bryggeriprodukter och starka drycker, ansvarsteman och kundtjänst inte att förglömma. Utbildningar erbjuds både för anställda i början av karriären och för dem som arbetat länge hos oss, allt enligt deras kompetensnivå. Olika säsongsteman, som påsken på våren, kräftskiva på sommaren och julen i slutet av året, är återkommande ämnen också i utbildningarna. Under det exceptionella året 2020 har utbildningarna huvudsakligen arrangerats på nätet, antingen som självstudier eller som evenemang ledda av utbildare.

Kundtjänstpersonalen använde i genomsnitt fyra arbetsdagar under ett år på att utveckla sitt tjänstekunnande och sin produktkunskap. Huvudvikten vid utvecklingen av kunnandet ligger på inlärning i arbetet. Vi lär oss och delar det vi har lärt oss genom att göra och arbeta tillsammans i olika arbetsmiljöer och team med olika digitala redskap.

Kundtjänstpersonalen vid Alko har ett på kunnande baserat avlöningssystem, vilket innebär att man genom att utveckla sitt kunnande också kan påverka sin inkomst.

Framgång genom entusiasm

Vi följer regelbundet upp personalupplevelsen hos oss genom personalenkäter som genomförs två eller tre gånger om året. Entusiasmindex är den viktigaste mätaren av den totala personalupplevelsen som vi tar fram med enkäterna. Vid jämförelser med andra företag har uppfattningarna om arbetsgemenskaperna vid Alko år efter år fått högre betyg än jämförelsematerialet, och resultaten säger att arbetsgemenskaperna vid Alko är elitteam.

Vår målsättning är att personal som lyckas entusiasmerar andra, vilket i sin tur leder till fler framgångar. Vi vill erbjuda våra försäljare möjligheten att också utvecklas inom roller man har vid sidan om sitt huvudsakliga arbete; en försäljare som arbetar i en butik kan vid sidan om detta arbeta exempelvis som utbildare eller som expert vid kundtjänstcentret.

Ansvar är grunden för Alkos kundtjänst

Ansvarsfull försäljning av alkohol är Alkos grunduppgift och grunden för Alkos kundtjänst. Alko arbetar effektivt för att säkerställa att kundtjänsten är ansvarsfull och produkterna högklassiga och för att främja en god mat- och dryckkultur. Ansvarsfullhet är en del av varje Alkoanställds arbete och målsättningar, och personalen utbildas aktivt i ansvarsrelaterade frågor.

Kundtjänst i världsklass

Kunden är drivkraften för allt ledande och utvecklingsarbete: hur kan man i den här butiken och med de här kunderna agera så, att vi åtnjuter kundernas förtroende och betjänar dem så bra som möjligt. Vi tror att gediget kunnande och en bra stämning i arbetsgemenskapen och en entusiastisk inställning till kundtjänst ger utslag i form av kundtillfredsställelse. Hur vi lyckas mäts vid varje möte med kunden. Kundtjänst i världsklass är indikatorn som styr Alkos verksamhet och personalens inkomster.