Laboratoriechef Eeva-Maria Rintala: Ansvarsfullheten gäller även vin

Konsumenterna förväntar sig ansvarsfullhet. Innan en produkt landar på Alko-butikens hylla har den genomgått ett av världens strängaste analysprogram.

Kvaliteten och säkerheten hos Alkos produkter säkerställs av Laboratoriet för alkoholkontroll, ACL (Alcohol Control Laboratory). Analysarbetet följer Alkos program för kvalitetskontroll.

Hur sker kvalitetskontrollen, laboratoriechef Eeva-Maria Rintala?

Kvalitetskontrollen omfattar sensorisk analys som görs av Alkos kvalitetskontroll och laboratorieanalyser som görs hos på ACL. Vi får även värdefull information från producentledet. Kvaliteten föls upp under produktens hela livscyckel. Alla de nordiska alkoholmonopolen har egna organisationer för kvalitetskontroll och vi bedriver nära samarbete med våra nordiska grannar. Egentliga analyslaboratorier finns endast hos Alko och svenska Systembolaget.

Vad ingår i det nordiska samarbetet?

Vi har flera samnordiska undersökningsprojekt och vi jämför regelbundet resultat och analysmetoder. I händelse av tekniska problem får vi analyshjälp av varandra. Vi utbyter information och samarbetar nästan varje vecka, vilken är guöd värt.

Vad karakteriserar en kvalitetsdryck?

Ur en laboratoriekemists synvinkel är en dryck av hög kvalitet när den motsvarar vad some utlovats, när analysresultaten uppfyller typkraven och kraven i lagstiftningen och när dryvken är felfri.

Överraskande fynd?

Vi vill ogärna görä överraskande fynd, men ibland förekommer avvikelser från kraven. Den valingaste avvikelsen är en mindre deviation från den angivna alkoholhalten. Det mest intressanta i arbetet är branschens utvekling - dryckerna uppvisar allt större variation. Nya dryckesblandningar skapas fortlöpande, vilket ger oss spännande utmaningar. För en kemist är det intressant att se hur analysmässigt olika drycker kan vara trots att de upplevs som likadana ava konsumenterna.

Vad är det bästa och det mest utmanande i ditt arbete?

Det bästa är nog samarbetet och samverken med andra människor inom det egna teamet och inom de olika nätverken. Vårt värv handlar i stor utsträckning om betjäning av interna och externa kunder. Det mest utmanande är nog att berätta lättfattligt och förståeligt om laboratoriearbetet. Analysresultatenstår till Alkos expediters och kundtjänsts förfogande. Konsumenterna har tillgång till resultaten via respektive produktblad. Vi utför även analyser för dryckesindustrins, myndigheternas och olika utländska aktörers räkning.

Vilka drycker tilltalar dig?

Jag provar nya produkter mångsidigt och jag kombinerar i allmänhet dryckerna med mat. För närvarande är mina favoriter pikanta mousserande crémantviner.

Eeva-Maria Rintala

Arbete
Laboratoriechef vid Alkos laboratorium för alkoholkontroll, ACL

Utbildning
Magister i livsmedelsvetenskaper med livsmedelskemi som huvudämne

Bor
Med två lapska vallhundar

Hobbyer
Olika hundhobbyer, löpning, friluftsliv, kultur, resor i hemlandet

Det bästa i jobbet
Arbetsgemenskapen och den intressanta branschen

Visste du att

Alkoholintarkastuslaboratorio

Laboratoriet ACL är expert på analys av alkoholdrycker. Alkoholhalten bestäms i så gott som alla produkter som analyseras. Bland de övriga analyserna kan nämnas bestämning av sockerhalten och halten konserveringsmedel så som svavel. Produkterna analyseras för tryggande av säkerheten och analyserna minskar antalet defekta produkter och returneringar. ACL undersöker årligen cirka 6000 produkter. Det totala antalet analyser uppgår till över 60 000 per år.