Iida Seppälä väljer favoritviner i allas smak

Alkoproffset Iida Seppäläs uppgift är att planera ett mångsidigt och ansvarsfullt sortiment av hög kvalitet. Målsättningen är att alla finländare skall hitta sina favoriter i sortimentet.

Alko har fyra produktchefer inom segmentet vin. Deras ansvar är uppdelat enligt anskaffningsområde. Iida Seppälä ansvarar för anskaffningen av viner från tyskspråkiga Mellaneuropa och nya vinländer så som Kroatien, Georgien och Grekland.

”Alko är ett helt finländskt företag, men mitt jobb är angenämt internationellt. Jag har mycket kontakt med vinproducenterna i Europa”, säger Iida.

Hon har merkantil utbildning. Före sin tid hos Alko jobbade Iida med alkoholdrycker inom dagligvaruhandeln. Hon blev allt mer intresserad av viner och ansvarsfrågor. Efter ett år i Alkos proffsiga och avspända team trivs Iida som fisken i vattnet. I hennes ansvars­område ingår även olika säsongsvaror, bland annat Alkos glöggdrycker.

Sortimentet planeras med framförhållning

”Årets glöggurval började planeras redan före förra julen och det slutliga produktvalet gjordes i början av april. När våren är som fagrast doftar det glögg i vårt provningsrum. Vinsorti­mentet för sommarsäsongen 2021 planerades förra sommaren”, säger Iida.

Alkos sortiment är uppdelat i standardsortiment, specialpartier, säsongssortiment och beställningssortiment. Alla andra drycker än de som ingår i beställningssortimentet bedöms utgående från givna kriterier. Iida Seppälä ingår även i Alkos team för sensorisk bedömning.

”Eftersom Alko är ett monopolföretag följer inköpsprocessen ett öppet, jämlikt och icke diskriminerande anbudsförfarande. Produkterna bedöms huvudsakligen genom blindpoängsätt­ning. I de sensoriska panelerna ingår alltid flera personer som bedömer de erbjudna produkterna med målsätt­ningen att finna dem som bäst mot­svarar kundbehoven”, säger hon.

Alternativ för alla och envar

Vid planeringen av sortimentet är Iidas viktigaste uppgift att begrunda vad kunderna önskar. Kundmedvetenhet i kombination med analytiskt tänkande är det bärande elementet i hennes jobb.

”Sortimentet måste byggas upp så att det erbjuder alternativ för alla smaker och för alla finländare från Helsingfors till Lappland. Vi måste känna kunderna. Våra verktyg är bland annat enkäter och influten kundrespons. Vi följer fortlöpande med efterfrågan och de globala trenderna”, säger Iida.

Hon berättar att personalen på huvudkontoret besöker Alkobutikerna några gånger per år, speciellt i säsongstider, för att delta i kundbetjäningen. Besöken innebär att kontorspersonalen får träffa kunderna i verkligheten.

Alko utbildar och kollegorna lär

Arbetets mångsidighet och det nära samarbetet med Alkos olika avdel­ningar, varuleverantörer och butiker gör jobbet särskilt intressant. Alko har introducerat och utbildat Iida i vinernas fascinerande värld. Hon har även inhämtat mycket värdefull kunskap från sina kollegor.

”Jag har blivit positivt överraskad över all den kunskap och expertis som finns på Alkos olika avdelningar. Våra experter runt om i Finland har en otrolig produktkännedom”, säger Iida.

Hon gläder sig mycket åt Alkos okomplicerade verksamhetsmodeller. ”Alko har en relativt platt organisation. Verkställande direktören säger all­tid hej och frågar hur det går när man träffas i korridorerna. Allting löper smidigt och framskrider snabbt. Jag har faktiskt själv deltagit i utvecklandet av vissa verksamhetsmodeller”, avrundar Iida Seppälä.

Text: Susanna Cygnel Foto: Milka Alanen