Valtteri Salmivalli, studerande och försäljare, inspireras av kundtjänst och den fina arbetsgemenskapen

Den fina arbetsgemenskapen har gjort kollegorna till vänner, och säsongarbetet till en fast anställning.

Alko är känt för sin utmärkta kundtjänst och den gedigna expertisen. I den nationella kundtjänstundersökningen har Alko redan i flera år stoltserat som nummer ett i handelsbranschen. Det är visserligen ingen slump: man satsar systematiskt på kundtjänst och utbildning, utan att glömma hur viktig arbetsgemenskapen är.

Nybörjaren har det väl förspänt med orientering i toppklass

Valtteri Salmivalli, som studerar ekonomi i Tammerfors, blev så imponerad av den sakkunniga kundtjänsten på Alko att han själv sökte anställning på Alko. Nu, tre år senare, njuter han fortfarande av sitt arbete, och lär sig något nytt varje dag på Alko.

“Jag gillar kundbetjäning, och jag märkte att Alko söker sommarjobbare. Jag hade en sådan uppfattning om Alko att man alltid får god betjäning och att de anställda där har gedigen yrkesskicklighet och expertis.”

Valtteri berättar, att han då han började jobba knappt visste någonting om produkterna, och att han var mycket spänd inför sin första arbetsdag.

“Då jag började jobba här hade jag bara druckit vin ett fåtal gånger, men jag var mycket intresserad av ämnet, så jag började genast fråga efter tips av arbetskamraterna. Alko satsar på försäljarnas kunnande och ordnar kurser i såväl produktkunskap som kundtjänst. Utbildningarna börjar från grunderna, och man går mer in på djupet i takt med att expertisen ökar.”

Kollegorna runtom i landet stöder inlärningen

Utom till utbildningarna kan man också ty sig till de Alkoanställdas egen smakbank, där det finns heltäckande information om produkterna och där Alkoanställda över hela landet har kunnat beskriva sina egna smakminnen. På så sätt kan alla Alkoanställda bidra till kollegornas produktkunnande.

På¨Alko vill man dela ansvaret bland alla anställda. Valtteri märkte snart att också hans ansvarsområde hade utvidgats. Utöver de sedvanliga uppgifterna som försäljare får han också göra produktbeställningar och välja en del av produkterna som kommer till butiken.

“Arbetsuppgifterna varierar verkligt mycket från dag till dag. Man kan alltid råka på något nytt.”

Ett naturligt samspel mellan studier och arbete

Studielivet kombinerat med arbete kan ibland vara jäktigt. Utom om tid har studerande ofta ont om pengar, och extrainkomsten lockar. Många studerande har kanske försökt kombinera studier och arbete, men snart fått märka att ekvationen är en verklig utmaning.

Valtteri berättar, att han har lyckats kombinera de två till en fungerande helhet.

“Studier vid universitetet och arbete på Alko har varit en naturlig helhet. I Alko är kundströmmarna störst fredagar och lördagar, och mina skift koncentreras också till de dagarna, vilket ger mig tid att koncentrera mig på studierna under veckan. I december och under sommaren, då det är paus i studierna, arbetar jag mer.”

Det låter idealiskt. Många studerande saknar en regelbunden veckorytm, och vissa veckor tar studierna mer tid i anspråk än andra. Hur lyckas man balansera studier och jobb i sådana situationer?

“Jag har haft turen att på Alko ha chefer som alltid har tyckt att studierna är det viktigaste, så vi har alltid lyckats komma överens. Alko förväntar sig flexibilitet, men jag har märkt att också Alko vid behov agerar flexibelt. Bägge parter vill att båda ska ha det så bra som möjligt.”

En arbetsplats som överträffar förväntningarna

Det är nu tre år sedan Valtteri inledde sin karriär på Alko. Innan han anställdes på Alko betraktade han företaget som en plats där man får sakkunnig betjäning och som en arbetsplats där folk trivs. Har han ännu samma uppfattning, eller har den ändrats?

“Jag kunde svara, att den nog har ändrats. Som arbetsgivare har Alko till och med överskridit mina förväntningar, för jag har fått lära mig att kundtjänsten är på verkligt hög nivå, och det här jobbet har varit att av de bästa ställena att lära sig vara kompromisslös i det avseendet. Dessutom har de mångsidiga utbildningarna öppnat nya dörrar bl.a. inom produktkunskap.”

Utom expertis inom produktkunskap och kundtjänst har Valtteri fått vänner som han umgås med också utanför arbetstiden.

“Det är trevligt att komma på jobb varje dag, då man vet att man får jobba med sköna typer, och det är verkligen viktigt.”

Vad skulle du alltså säga en person som funderar på en karriär på Alko?

“Jag skulle säga, att skicka bara ansökan, också om du inte vet så mycket om dryckerna. Här lär man sig snabbt, man satsar på utbildningar och kompisarna på jobbet hjälper nog. Man kan gärna börja med jul- och sommarsäsongerna, för via dem kan man enkelt få foten mellan dörren och eventuellt bli sysselsatt för en längre period.”

Mångsidigt och meningsfullt

En försäljare har omväxlande och mångskiftande arbetsuppgifter. Under dagens lopp får man göra åtminstone följande saker:

  • betjäna kunder
  • arbeta vid kassan
  • fylla på hyllorna
  • ta emot en leverans
  • lämna ut webbutiksbeställningar
  • göra webbutiksbeställningar
  • diskutera med kollegorna.