Laboratoriet för alkoholkontroll

Laboratoriet för alkoholkontroll (Alcohol Control Laboratory, ACL) undersöker den kemiska och mikrobiologiska kvaliteten på alkoholhaltiga drycker, starksprit och andra produkter som innehåller alkohol.

Adress: Sundholmsplatsen 1, Helsingfors 
Postadress: PB 33, 00181 HELSINGFORS 
Telefonväxel: 020 711 11, vardagar kl. 8–16
Kontor telefon: 0400 551 808

Fax: 020 711 5252
E-post: acl@alko.fi eller fornamn.efternamn@alko.fi

Soili Karjalainen
Laboratoriechef
tfn 020 711 5769