Ledningsgrupp

Alko har en ledningsgrupp som består av sju medlemmar.

Skicka post till ledningsgruppen till:
Alko Ab
PB 99
00101 HELSINGFORS

e-post: fornamn.efternamn@alko.fi

Leena Laitinen
verkställande direktör
ordförande för ledningsgruppen

Assistent, VD
Minna Mattila
telefon 020 711 5294

Minna Alitalo
inköpsdirektör
telefon 020 711 5762

Maritta Iso-Aho
kommunikationsdirektör
telefon 020 711 5443 

Kari Pennanen
direktör, försäljningsområdet
telefon 020 711 5112

Merja Rissanen

personaldirektör

Anton Westermarck
ekonomidirektör
telefon 020 711 5441

Paula Kujansivu
direktör, försäljningsområdet e-handel
telefon 020 711 5476