Ledningsgrupp

Alko har en ledningsgrupp som består av åtta medlemmar.

Skicka post till ledningsgruppen till:
Alko Ab
PB 99
00101 HELSINGFORS

e-post: fornamn.efternamn@alko.fi

Hille Korhonen
verkställande direktör
ordförande för ledningsgruppen
telefon 020 711 5745

Minna Alitalo
inköpsdirektör
telefon 020 711 5762

Maritta Iso-Aho
kommunikationsdirektör
telefon 020 711 5443 

Anton Westermarck
ekonomidirektör
telefon och fax 020 711 5441

Kari Pennanen

direktör, försäljningsområdet
telefon 020 711 5112

Tytti Bergman

personaldirektör
telefon  020 711 5596

Paula Kujansivu
direktör, försäljningsområdet e-handel
telefon 020 711 5476

Pekka Litmanen
direktör, kundservice
telefon 020 711 5150