Alkos grundläggande uppgift

Vår grundläggande uppgift som definieras i alkohollagen är detaljhandel med alkoholdrycker på ett sätt som tar hänsyn till de negativa effekterna av produkterna vi säljer.

Alkohol är inte vilken vara som helst, så särskild uppmärksamhet måste ägnas åt försäljningen av den. Aktiebolaget Alko Ab, ägt av finska staten, har grundats för att utföra denna ansvarsfulla uppgift. Alko har ensamrätt till detaljhandel med alkoholdrycker som har en volymprocent på över 5,5, med undantag för öl från småbryggerier samt finska gårdsviner. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för ägarstyrningen och tillsynen över Alko.

Alkos primära mål är samhälleliga, inte företagsekonomiska. Bolagets uppgift är inte att sälja så mycket alkohol som möjligt. Det är därför vi till exempel:

  • inte säljer produkter med rabatt och inte ger några gåvor vid köp. Dessa metoder ingår inte i en ansvarsfull detaljhandel med alkohol.
  • inte marknadsför enskilda produkter, eftersom vi behandlar alla våra producenter och leverantörer jämlikt.
  • inte belönar någon baserat på försäljning.

Ansvar står i fokus för Alkos verksamhet. Vi utför vår ansvarsfulla roll på flera sätt, till exempel genom att se till att vi säljer och köper produkter ansvarsfullt. Vi arbetar för att minska alkoholens negativa effekter genom samarbetspartnerskap och genomför kampanjer för ansvarsfull alkoholkonsumtion. Vi främjar finländarnas välbefinnande och arbetar bland annat för att förebygga utanförskap tillsammans med våra partner. Ansvarsfulla lösningar i enlighet med hållbar utveckling är en viktig del av vår dagliga verksamhet.

Vi vill göra en insats för att främja en allt bättre finländsk mat- och dryckeskultur. Vi anser att vår kompetenta och entusiastiska personal och vårt högklassiga sortiment är ansvarsfulla sätt att delta i detta kulturella arbete.

Förebyggande av alkoholens negativa effekter

Den totala alkoholkonsumtionen och alkoholens negativa effekter går hand i hand: ju mer alkohol det konsumeras, desto större är skadeverkningarna. De negativa effekterna av drickande kan återspeglas på familjen, arbetsgemenskapen och slumpmässiga personer i omgivningen.

Ansvar och hållbarhet genomsyrar Alkos hela verksamhet. Vi främjar finländarnas välbefinnande och arbetar för att förebygga utanförskap tillsammans med våra partner.

I vår försäljning tillämpar vi strikt ålderskontroll. Alla Alkoanställda avlägger en kurs i övervakning av försäljningen före sitt första pass i kassan. I vår prissättning följer vi principer för ansvar och jämlik behandling av alla våra leverantörer.

All vår verksamhet genomsyras av ansvarsfulla och hållbara lösningar. Läs mer om vårt företagsansvar.

Alko utvärderar årligen hur väl den grundläggande uppgiften lyckas

Det är viktigt för Alko att arbeta ansvarsfullt och så att vår verksamhet har ägarens, kundernas och övriga intressenters stöd. Alkos sociala acceptans mäts med hjälp av en undersökning om alkoholpolitiska åsikter som genomförs av Institutet för hälsa och välfärd. Alkos acceptans 2019 var 59 procent (2018: 60 %).