Ansvarsfull alkoholförsäljning

Alkos uppgift är detaljförsäljning av drycker som innehåller över 5,5 volymprocent alkohol. Vi vill ge våra kunder betjäning av bästa kvalitet i våra butiker och övriga kanaler, utan att ge avkall på vårt ansvar.

Vi erbjuder våra kunder personlig och sakkunnig service i alla våra kanaler. Vi har 2 500 professionella anställda som betjänar våra kunder. Alkos personal får utbildning både i kundbetjäning och om våra produkter. De är experter på kombinationen av mat och dryck och hjälper kunderna att hitta matchande drycker till de mest krävande rätter.

360 grader av ansvar

Hela vår verksamhet genomsyras av ansvar. En ansvarsfull inköpskedja är mycket viktig för Alko. Alko samarbetar fortlöpande med de övriga nordiska alkoholbolagen, leverantörer och producenter i syfte att ständigt utveckla ansvarsfull verksamhet längs hela inköpskedjan.

Butikerna, webbutiken och ombuden för beställningstjänsten fokuserar på metoder för ansvarsfull kundbetjäning. Unga kunders ålder kontrolleras i butikerna samt i webbutiken vid betalning och avhämtning av varorna. Alkos personal i butiker runt om i Finland kontrollerar en ung kunds ålder var tredje sekund.

Över hela Finland

Alko betjänar alla finländare. Våra 360 butiker och ca 100 uthämtningsställen täcker hela Finland. Vår sydligaste butik finns i Hangö och den nordligaste i Nuorgam. I vår webbutik är vårt sortiment med över 9 500 produkter tillgängligt för alla finländare med bara några klick.

Hälsopolitiska mål grunden för vår existens

Alko Ab är ett självständigt aktiebolag som ägs av finska staten och underlyder social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och tillsyn.

Alkos verksamhet och ensamrätten till försäljning av drycker med över 5,5 volymprocent alkohol baserar sig på de social- och hälsovårdpolitiska målen att minska skadeverkningarna av alkoholkonsumtion.

Vår strategi har fyra hörnstenar

Vi vill ge våra kunder sakkunniga och personliga kundupplevelser. Vi vill att det ska vara enkelt att handla hos oss och att kunderna får kundupplevelser av toppkvalitet i alla våra kanaler.

Vi vill vara en ansvarsfull aktör i samhället. I vår verksamhet beaktar vi vårt alkoholpolitiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar.

Vi erbjuder Alkos personal det bästa arbetet med kunskap och flexibilitet.

Vi är en effektiv kedja av specialaffärer som ständigt utvecklar sin verksamhet. Vi har en effektiv kedjestyrning och processer som stöder kundservicen.