Låt oss göra barnens hobbyer till en tid utan alkohol

Syftet med kampanjen Barnets börda är att väcka diskussion om ens måttligt alkoholbruk är nödvändigt i varje situation, såsom i barnens hobbyer.

Uppskattningsvis 70 000 finländska barn växer upp i familjer där åtminstone den ena föräldern har ett allvarligt alkohol- eller drogproblem. Dessa barn och unga deltar också i olika motions- och hobbygrupper. Enligt en undersökning* deltog över hälften av barn och unga i åldern 9–15 år i föreningsverksamhet 2016. I familjer där man använder för mycket alkohol kan barnets hobby vara en viktig andhämtningspaus från en vardag där alkoholen kastar sin skugga. En vuxen som i regel dricker måttligt, men som tidvis dricker alkohol obetänksamt kan vara ett problem, om barnets synvinkel inte beaktas.

Alko har i flera år via Olympiska kommittén stött föreningar som aktiverar ungdomen och som mål för verksamheten har att främja ett liv utan rusmedel och en idrottslig livsstil. Vuxna som verkar inom idrott är viktiga rollmodeller för unga. Enligt undersökningar är barn som inte ännu är tonåringar mest mottagliga för intryck. I den åldern lever barn i ett utvecklingsskede, där intryck från omgivningen spelar en stor roll. Barnen söker identifikationsobjekt både bland vänner och vuxna. För många barn är tränaren den största förebilden, som har ett stort inflytande.

Ytterligare information:

Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot - vanhemmat, lapset ja alkoholi -kirja (på finska)
LIITU-studie (på finska)