Kvalitet uppstår inte slumpmässigt

På Alko granskas produkterna alltid omsorgsfullt innan de placeras i butikshyllan, och därför vet vi vad vi säljer. Dryckerna testas minutiöst. Vi smakar och luktar på dem samt utför exakta laboratorieanalyser.

Kvalitetskontrollen av produkterna består av sensorisk bedömning och laboratorieanalyser som utförs av laboratoriet för alkoholkontroll. Tester utförs på både helt nya produkter och när produkter ändras, till exempel när årgången byts. Utöver en felfri smak ser Alko också till att produkternas förpackningsmärkningar är korrekta och uppfyller kraven enligt lagstiftningen.

Sensoriska bedömning är en del av att säkerställa produktens kvalitet

Alkos sensoriska testteam testar varje ny produkt i standard- och specialsortimentet. Testteamet består av både huvudkontorets och butikernas produktexperter. I samband med den sensoriska bedömningen får varje dryck en produktbeskrivning, en smaktyp, en beskrivning av vinets aromer och symboler för maträtter som passar till vinet.

Uppföljning av respons och samarbete säkerställer en bra produktkvalitet

Eftersom sortimentet är stort kan varje produktparti inte testas på förhand på Alko. Produkternas tillverkare och importörer säkerställer produktkvaliteten för sin del, men trots det händer det tyvärr att produkter med kvalitetsfel ibland hamnar i hyllan. Största delen av produktfelen är enstaka fall som inte kan förhindras ens genom minutiös förhandskontroll. Vi följer aktivt upp kundernas respons, och tack vare den kan vi identifiera och kassera produktpartier med fel. Våra varuleverantörer har en viktig position med tanke på Alkos produktkvalitet. Genom smidigt samarbete säkerställer vi att vi känner till våra produkters leveranskedja och får omedelbart information om omständigheter som påverkar produktkvaliteten.  

Kvalitetskontroll som siffror

År 2019 bedömdes sammanlagt 8 689 erbjudna produkter sensoriskt. Om man dessutom lägger till bedömningarna av befintliga produkter i sortiment uppgår antalet sensoriska bedömningar till närmare 12 000 produkter om året.

År 2019 returneras sammanlagt 12 295 produkter. Största delen av dem var viner. Den vanligaste orsaken var korkarom dvs. korkfel. Korkfel ger produkten en unken smak av jordkällare eller murket trä.

Med återkallelse av produkter avses att man upphör att sälja ett enskilt felaktigt produktparti. År 2019 var antalet återkallelser 36. Den vanligaste orsaken till återkallelse är felaktig smak. Detta utsätter dock inte konsumenter för fara. Exempel på sådana fel är korkarom dvs. korkfel och oxidation.

År 2019 kasserades två produkter i sortimentet på grund kvalitetsrelaterade orsaker. En annan orsak till återkallelse är felaktiga märkningar av produkter.

  2019 2018 2017
Prover på erbjudna produkter 8 689 8 889 8 483
Produktreturer 12 295 11 800 13 900
varav viner 91 % 90 % 91 %
Produktreturer med korkarom
dvs. korkfel
32 %  33 % 34 %
Återkallelser 36 30 33
Kasserade produkter på grund
av kvalitetsrelaterade orsaker 
2 2 2