Verksamhetsprinciper
Alko bemöter alla sina intressentgrupper på ett jämlikt, icke-diskriminerande och transparent sätt och för en öppen dialog.

Vi kommunicerar transparent och täckande om hur ansvaret i verksamheten har uppfyllts. Läs mer om principerna för vår verksamhet i artiklarna nedan.