Hur väljer Alko sina produkter?

Alko har totalt tusentals olika produkter från tiotals olika länder i sitt sortiment. Läs om produkternas väg till Alkos hyllor.

Alko strävar efter att ha ett mångsidigt och intressant sortiment som ständigt förnyas. Varje år förnyas Alkos sortiment med tusentals produkter. En butik har 300–3 000 produkter enligt sin storlek.

På vilka grunder väljer Alko sina produkter?

Alkos sortiment bygger på kundernas behov. Alkos produktrepertoar består av över 200 produktsegment för att säkerställa ett brett och kundorienterat sortiment i varje butik. Alko följer kontinuerligt upp efterfrågan på sina produkter. Ju större efterfrågan, i desto fler butiker säljs produkten.

Alko tar hänsyn till önskemål och respons från kunderna och undersöker därtill ständigt de senaste trenderna. Utifrån önskemålen, responsen och trenderna gör Alko en sortimentsplan och bestämmer vilka produkter som behövs i sortimentet. Nyheter och specialiteter finns också i butikerna enligt kundernas efterfrågan och önskemål.

Vad består Alkos produktutbud av?

Stommen för produktutbudet består av produkter som efterfrågas året runt. Sortimentet kompletteras av säsongsprodukter som roséviner på sommaren och glögg till jul, samt ovanligare specialiteter. Specialpartier säljs under en begränsad tid och de växlar ständigt efter årstid och trender.

Alko söker produkter till sitt ordinarie sortiment samt säsongsprodukter och specialpartier med hjälp av produktansökningar som är offentliga och öppna för alla. Alko har också ett separat beställningssortiment där leverantörer och producenter kan få in sina produkter utan att ansöka om det. Alla produkter i beställningssortiment kan beställas i Alkos webbutik, och de finns även i butiker för att komplettera det övriga utbudet.

Hur går produkternas ansökningsprocess till?

Alko publicerar kontinuerligt produktansökningar enligt sin sortimentsplan. I dessa ansökningsomgångar erbjuder leverantörer och producenter produkter som motsvarar ansökningen och levererar produktprover för bedömning.

Alkos expertteam bedömer de inlämnade proverna, poängsätter dem och väljer ut de bästa av dem samt de produkter som bäst motsvarar kundbehovet. Därefter analyserar Alko dem i laboratorium och säkerställer att produktinformationen stämmer och att produkten är säker. Då kontrolleras exempelvis produkternas alkoholprocent, sockerhalten i viner eller ölens bitterämneshalt. När en produkt har klarat testerna tas den in i sortimentet.

Hur sammanställs butikernas sortiment?

Alkos hela produktsortiment ryms inte i en butik. En butik har 150–3 000 produkter enligt sin storlek. Alla butikerna har de produkter som köps mest i hela Finland. Dessutom kompletterar varje butik sitt sortiment enligt den lokala efterfrågan. Special- och toppbutikerna, som finns i större städer runt om i Finland, erbjuder ett brett utbud av specialpartier som växlar ofta. Alkos hela sortimentet finns tillgängligt i webbutiken och kan beställas till vilken butik eller uthämtningsplats som helst.

Vad händer om en kund inte hittar sin önskade produkt i butiken?

Det är bäst att fråga butikspersonalen om produkten. Den kan finnas i annan av Alkos butiker i närheten eller i webbutiken. Personalen kan också rekommendera liknande produkter från butikens eget sortiment. Det går också att önska en specifik produkt till butiken genom tjänsten Alkotoive på adressen alkotoive.fi. Butiken går igenom önskemålen varje vecka och tar hänsyn till kundernas önskemål för att utveckla och förnya sortimentet. Hela utbudet av tillgängliga produkter kan också beställas i webbutiken.

Det är alltid värt att framföra sina önskemål och ge respons till Alko. Det går enkelt på adressen alkotoive.fi eller personligen i en butik. Kundtjänsten hjälper kunderna i alla situationer under butikernas öppettider.

Hur håller sig butikspersonalen uppdaterad om nya produkter?

Alko utbildar sin personal kontinuerligt. Varje Alkoanställd får i genomsnitt 25 timmars produktutbildning varje år. Därför kan expediterna ge råd till kunderna för att hitta en lämplig produkt och rekommendera produkter för olika situationer, till exempel till fest eller till en specifik maträtt.

Alkos fyra sortimentstyper

Ordinarie sortiment

Det ordinarie sortimentet omfattar produkter från hela världen. Produkterna i det ordinarie sortimentet utgör stommen i utbudet.

Specialpartier

Specialpartier är produkter som säljs under en begränsad tid och är riktade  speciellt till entusiaster och vänner av mat och dryck.

Beställningssortiment

Beställningssortimentet består av produkter som leverantörerna erbjuder till försäljning via oss från sina egna lager.

Säsongssortiment

Säsongssortimentet innehåller produkter som säljs under en viss säsong eller för ett speciellt evenemang.