Whistleblowing-rapporteringskanalen främjar Alkos ansvar ansvarsfulla verksamhet

Alko har förbundit sig till en ansvarsfull affärsverksamhet och ärlighet i enlighet med sina etiska principer och amfori BSCI Code of Conduct. De etiska principerna är verksamhetsprinciper som styr var och en i Alkos personal att agera ansvarsfullt i enlighet med de värderingar och principer som bolagsledningen godkänt. De etiska principerna har godkänts av Alko Ab:s styrelse.

Vad är Whistleblowing-rapporteringskanalen?

Rapporteringskanalen är ett sätt att främja en ansvarsfull företagskultur. Via rapporteringskanalen kan du rapportera om misstänkta överträdelser av lag, myndighetsföreskrifter eller Alkos etiska principer och amfori BSCI Conde of Conduct. Med hjälp av kanalen förbättrar vi vår organisations verksamhet när vi tar itu med missförhållanden i ett så tidigt skede som möjligt.

Vi uppmuntrar dig att omedelbart rapportera eventuella missförhållanden som du har upptäckt

När du vill göra en anmälan i rapporteringskanalen kopierar du den här adressen till din webbläsare: https://report.whistleb.com/sv/alkoexternal

Systemet vägleder dig när du gör anmälan och fyller i ett formulär.

Din anmälan behandlas konfidentiellt

Du kan göra en anmälan i ditt namn eller anonymt. Personuppgifter relaterade till anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsbeskrivningen. Rapporteringskanalen underhålls av en extern partner, WhistleB, Whistleblowing Centre. Anmälningsförfarandet är krypterat och lösenordsskyddat. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt. Du kan se de olika stegen i behandlingsprocessen i bilden nedan.

1. Anmälan (med namn eller anonymt)
2. Anmälans mottagande och bekräftelse till anmälaren
3. Hantering av anmälan i Alkos whistleblowing-team och beslut om fortsatta åtgärder

Dialog med anmälaren om de olika stegen i processen

4. Starta en undersökning
5. Behandling av undersökningens resultat i Alkos whistleblowing-team
6. Feedback till anmälaren och berörda parter, intern rapportering till revisionskommittén och styrelsen
7. Övervakning av genomförandet av åtgärder
8. Rapportering

Hur gör jag en anmälan?

När du vill göra en anmälan i rapporteringskanalen kopierar du den här adressen till din webbläsare: https://report.whistleb.com/sv/alkoexternal

Systemet vägleder dig när du gör anmälan och fyller i ett formulär.

Tack för att du hjälper oss att främja en ansvarsfull affärsverksamhet!