Äldre och alkohol – är alkohol lämplig för äldre?

Måttligt alkoholbruk är tillåtet och godtagbart även för äldre personer. Äldre personer är dock mer exponerade för alkoholens skadliga effekter på grund av de åldersrelaterade fysiologiska förändringarna.

Äldre personer blir lättare påverkade av alkohol

Det är bra för äldre personer som vill värna om sin hälsa att gå igenom sina alkoholvanor, eftersom alkoholens effekt ökar med åldern. Till exempel minskar vattenhalten i kroppen medan fetthalten ökar. Ju mindre vatten kroppen innehåller desto mer påverkas den av alkohol.

Även njurarnas och leverns funktionsförmåga avtar med åldern, och till exempel läkemedel försvinner långsammare ur kroppen. Då kan till och med en liten mängd alkohol i kombination med läkemedel leda till tråkiga följder. Alkohol förbränns främst i levern. När leverns funktionsförmåga försvagas tar det längre tid att förbränna alkohol. Läs mer om hur alkohol förbränns och försvinner.

Med åldern försämras balansen, koordinationsförmågan och motoriken. Detta ökar risken för olyckor, till exempel att man faller, i synnerhet om man är påverkad. Dessutom försämras minnet och sinnena hos alla med åldern, men stor alkoholkonsumtion förvärrar utvecklingen.

Minnessjukdomar kan börja med depression. Ångest, meningslöshet, ensamhet och depression kan ytterligare öka användningen av rusmedel hos äldre. När det gäller minnessjukdomar bör man fästa uppmärksamhet vid äldre personers blandmissbruk av alkohol och läkemedel, eftersom den insjuknade kan glömma att ta läkemedel eller hur läkemedlen verkar i kombination med alkohol.

Kontrollera hur läkemedel och alkohol samverkar

Sjukdomar och läkemedel ordinerade för dem ökar med åldern. Alkohol i kombination med läkemedel kan medföra tråkiga eller rentav allvarliga konsekvenser. Följden kan vara bland annat sömnighet, svindel, minnesrubbningar och till och med leverskador.

Om alkoholbruk väcker frågor på grund av medicinering ska du alltid kontrollera hur alkohol samverkar med läkemedlet med den läkare som ordinerat läkemedlet eller apoteket. Läs mer om alkohol och läkemedel.

Riskgränsen för alkoholbruk är lägre för äldre personer

För äldre personer är riskgränsen för alkoholbruk betydligt lägre än för friska vuxna i arbetsför ålder. För personer som fyllt 65 år är riskgränsen 2 portioner per gång eller 7 portioner per vecka. Dessa gränser är dock rekommendationer för i grunden friska personer utan permanent medicinering. Läs mer om riskgränserna för alkoholbruk.

Alkos avtal om handelsförbud kan begränsa inköp av en person med minnessjukdom

Med ett avtal om handelsförbud kan kunden begränsa sitt inköp av alkoholhaltiga drycker från Alkos butiker eller webbutik. Ett avtal kan ingås även om alkoholkonsumtionen inte är problematisk. Detta kan till exempel vara fallet för en kund med minnessjukdom, som kan besöka butiken flera gånger om dagen eller veckan och inte komma ihåg sina tidigare besök. Läs mer om ett avtal om handelsförbud.

Källor:
Droglänken
Sininauhaliitto

Artikelbild: Folio Images