Den som cyklar berusad är en risk i trafiken

Enligt en undersökning var alkohol inblandad i var tredje cykelolycka som ledde till personskador.

De som cyklade berusade använde mer sällan hjälm och fick dubbelt så ofta huvudskador jämfört med dem som cyklade nyktra. En veckoslutsnatt var en typisk olyckstidpunkt.

Finländare förhåller sig förvånansvärt försonligt till styrstångsfylla; enligt en enkät som Trafikskyddet lät göra 2017 accepterar till och med 42 procent att man kör cykel ”småberusad”. Styrstångsfylla har emellertid definierats som brott i lag, och om en berusad cyklist äventyrar någon annans säkerhet kan han eller hon dömas till böter eller till fängelse i högst tre månader.

Den som cyklar berusad har längre reaktionstid, svårare att kontrollera sina rörelser, eventuellt ökad benägenhet att ta risker och mer begränsad observationsförmåga. Den som cyklar berusad glömmer också ofta att använda hjälm. För både din egen och andras säkerhet lönar det sig alltså att lämna cykeln hemma om du tänker dricka alkohol.

Tryggt förutseende i trafiken

Var och en kan bidra till trafiksäkerheten genom att följa trafikreglerna och använda sunt förnuft. Cyklister bör komma ihåg några viktiga saker:

  • Använd alltid cykelhjälm när du cyklar
  • Cykellampa och reflexer är en billig livförsäkring när du cyklar i skymning eller mörker
  • Se till att cykeln är i skick, i synnerhet att bromsarna fungerar
  • Beakta andra vägtrafikanter och anpassa hastigheten efter omständigheterna
  • Var förutseende och visa riktningstecken innan du svänger.
  • Cykla inte om du druckit alkohol.

Ytterligare information:

Trafikskyddet
Trafi

Bild: Gorilla

Läs mer