Olycksrisker för berusade båtförare

Sommar och båtliv är till för njutning och avkoppling. Det gagnar dock alla som rör sig till sjöss att en nykter kapten styr båten tryggt till stugans brygga eller gästhamnen utan att riskera andra passagerares eller båtfarares säkerhet.

I Finland pågår båtlivet från tidig vår till sen höst. Vi trivs till sjöss och en del av oss tar gärna ett glas eller två. Mat och drycker passar ihop, men det gör inte alkohol och båtliv. Oavsett hur skicklig båtföraren är, försämrar alkoholen bedömnings- och reaktionsförmågan. Riskerna för misstag ökar och en berusad förare tar lätt större risker.

  • Redan en liten promillemängd påverkar förarens handlingsförmåga. Så lite som 0,2 promille försämrar uppmärksamheten.

  • Vid 0,4 promille börjar observationsfältet krympa, ögonens förmåga att följa andra objekt som rör sig på vattnet försämras och reaktionshastigheten blir långsammare.

  • Olycksrisken för en förare som kör i 0,5 promilles berusning är tiofaldig jämfört med en nykter.

Balanssinnet i behåll i båten

Alkohol påverkar balanssinnet. Att ramla ur båten är inte ens i nyktert tillstånd ofarligt, men för den som druckit alkohol är det en verklig risk.

I båten påverkas balanssinnet och måendet också av solen och sjögången samt i motorbåtar av skakningar och buller. Redan alla dessa faktorer leder till ökad trötthet. Kommer alkohol dessutom med i bilden, så ökar tröttheten och virrigheten ytterligare. Detta gäller såväl båtens kapten som passagerarna, som i båten också har ansvar för sig själv och de andra.

Om du planerar att dricka alkohol, far inte ut till sjöss.

I en säker båt finns obligatorisk säkerhetsutrustning, såsom livvästar, åror eller paddlar, ankare med lina, öskar, nödavbrytare, nödsignalsutrustning och beroende på utombordarens storlek också en släckare. Även en regelbunden besiktning av båten upprätthåller och främjar ett säkert båtliv.

Drick alkohol först i land

Gränsen för fylleri i sjötrafik är en promille. Även en lägre promillenivå kan utgöra ett hinder för framförandet av en båt om berusningen äventyrar den egna eller andra personers säkerhet. Det säkraste är därför att avnjuta alkohol först i land. En berusad kan inte bedöma sin egen kapacitet rätt och är därför utsatt för risker. Enligt polisen undersökningar av båtolyckor styrs i snitt var trettionde båt av en roderfyllerist. Enligt samma undersökning har majoriteten av de som drunknat förtärt alkohol.

Källa:
Trafi

Bild: Gorilla