Alkohol och idrott passar inte ihop

Alkoholbruk rekommenderas inte före motion, eftersom alkohol försämrar balansen och koordinationsförmågan, vilket leder till klumpighet. Berusningstillstånd ökar också risken för skador och olyckor. Motion i baksmälla exponerar för rytmstörningar i hjärtat.

Hur påverkar alkohol motion?

Alkohol påverkar kroppen på många sätt och försämrar den fysiska prestationsförmågan och motverkar motionens positiva effekter:

  • Alkohol höjer blodsockret, men efter en tid sjunker det till en lägre nivå än normalt. Sjunkande blodsocker innebär att kroppen har mindre energi för motion som kräver uthållighet.
  • Alkohol ökar utsöndringen av urin och torkar ut kroppen, vilket ökar risken för dehydrering.
  • Mjölksyran i blodet sönderfaller långsammare i levern än normalt i berusningstillstånd. Mjölksyran som samlas i kroppen gör motionerandet mer mödosamt. Musklerna tröttnar snabbare än normalt, och hjärtats pumpeffekt avtar.
  • Den ytliga blodcirkulationen ökar till följd av alkoholbruk och därigenom avtar musklernas ämnesomsättning. Motion i berusat tillstånd är alltså ineffektivt och rentav farligt.
  • Alkohol försämrar i synnerhet exaktheten, reaktionstiden, balansen och krafterna. En försämrad funktionsförmåga ökar risken för olyckor och belastningsskador.
  • Alkohol minskar prestationsförmågan omedelbart efter att man druckit och den är nedsatt ännu följande dag.

Alkohol är inte en lämplig återhämtningsdryck

Alkohol påverkar kroppens temperaturreglering och torkar ut kroppen. Därför är den inte lämplig som återhämtningsdryck, och den kan förlänga kroppens återhämtning. Dessutom stör och förstör alkoholintag på kvällen sömnens återhämtande effekt och kan i värsta fall orsaka sömnlöshet. Läs mer om hur alkohol påverkar sömnen.

Det är inte värt att motionera om man har baksmälla

Motion som bakfull försämrar idrottsprestationerna avsevärt. Då är blodsockerhalten låg, vilket kan leda till utmattning eller rentav medvetslöshet under tunga fysiska prestationer. Dessutom är pulsen och blodtrycket högre, vilket gör motionen tyngre. Även hos en helt frisk människa kan alkohol orsaka rytmstörningar i hjärtat. Efter rikligt alkoholbruk är det bra att hålla en eller rentav två vilodagar före motion. Läs mer om baksmälla.

Källor:
Droglänken
SHVS Studenternas hälsovårdsstiftelse

Artikelbild: Folio Images