Alkos avtal om handelsförbud som stöd för den som vill minska alkoholkonsumtionen och sluta dricka

Med ett avtal om handelsförbud kan kunden begränsa sitt inköp av alkoholhaltiga drycker från Alkos butiker eller webbutik.

Om du är orolig för din alkoholkonsumtion, behöver stöd för att minska på drickandet eller om du känner att du inte kan sluta dricka alkohol på egen hand kan du ingå Alkos avtal om handelsförbud som stöd för ditt beslut att minska alkoholkonsumtionen eller sluta dricka alkohol.

Avtalet begränsar inköp av alkoholhaltiga drycker från den utsedda Alko-butiken eller några närbutiker. Alkos webbutik kan också inkluderas i avtalet om handelsförbud.

Ett handelsförbud kan vara förbud mot att sälja alkohol eller någon annan begränsning

I avtalet om handelsförbud kan man komma överens om olika grads förbud, såsom

  • begränsning av antal inhandlingsbesök
  • begränsning av antal alkoholdrycker som kan köpas
  • förbud mot köp av starka alkoholdrycker
  • totalt försäljningsförbud.

Alkos webbutik kan också inkluderas i avtalet om man så önskar. När det gäller webbutiken är handelsförbudet alltid ett totalt försäljningsförbud.

Avtalet är tidsbegränsat och kunden bestämmer själv dess giltighetstid.

Andra besök i Alkos butik, såsom inköp av alkoholfria drycker eller returnering av flaskor till butikens flaskreturpunkt är tillåtet också medan avtalet om handelsförbud är i kraft.

Avtal om handelsförbud som stöd för ditt beslut

Du kan upprätta ett avtal om handelsförbud som stöd för ditt beslut i en situation där hanteringen av alkoholkonsumtionen orsakar utmaningar eller alkoholkonsumtionen inte längre är under kontroll.

Kunden förbinder sig till avtalet om handelsförbud och dess begränsning under avtalets giltighetstid. Om Alkos personal känner igen kunden i butiken, kommer man att vägra sälja alkohol till kunden i enlighet med begränsningen i avtalet.

Ett initiativ eller en önskan att upprätta ett avtal om handelsförbud kan komma från en anhörig till kunden, men avtalet upprättas alltid på begäran av kunden och med kundens samtycke. Ett undantag från detta är en intressebevakare som har rätt att upprätta ett avtal om handelsförbud på kundens vägnar även mot kundens vilja.

Ett avtal om handelsförbud kan begränsa inköp av en person med minnessjukdom

Ett avtal om handelsförbud kan ingås även om alkoholkonsumtionen inte är problematisk. Detta kan till exempel vara fallet för en kund med minnessjukdom, som kan besöka butiken flera gånger om dagen eller veckan och inte komma ihåg sina tidigare besök. Avtalet kan inte upprättas mot kundens vilja, även om kunden har en minnessjukdom. Om en intressebevakare sköter ärenden för en person med minnessjukdom kan intressebevakaren upprätta avtalet på kundens vägnar.

Avtalet ingås i butiken

Avtal om handelsförbud ingås i den Alkobutik där man vill att avtalet ska gälla.

Avtalet kan hävas när som helst

Kunden kan när som helst välja att häva avtalet om handelsförbud. Hävningen av avtalet görs i butiken. Vid hävning av avtalet ska kunden uppfylla kriterierna för köpduglighet som fastställs i alkohollagen, dvs. kunden får inte exempelvis uppträda på ett störande sätt eller vara uppenbart berusad. Avtalet upphävs på den första vardagen som följer undertecknandet hävningsmeddelandet.

Artikelbild: 123RF