Alkos Tipskort för den som känner oro innehåller kontaktuppgifter till sakkunnig hjälp inom drogarbete

Alko tar i bruk ett Tipskort som är ett verktyg för butikspersonalen på Alko i situationer där kunden uttrycker oro över sina egna eller en anhörigs alkoholvanor. I kortet har samlats kontaktuppgifter till aktörer som den hjälpbehövande kan vända sig till.

Alkos butikspersonal möter i vardagen ibland situationer där kunden för på tal sin egen eller en anhörigs alkoholvanor och ber om hjälp. På önskemål av Alkos personal har vi utarbetat ett Tipskort för dessa krävande situationer.

– Vi Alkoanställda är inte proffs på rusmedelsarbete, men kan vi lyssna på kunden och hänvisa denne till stöd och hjälp av sakkunniga. Genom att ge ett Tipskort kan vi hjälpa en person att söka information, eller söka hjälp för sin situation, säger ansvarschef Marja Aho.

– En vuxen kund som har åldern inne beslutar emellertid alltid själv om sina alkoholvanor. Initiativet till ett samtal ska alltid utgå från kundens vilja och behov, säger Aho.

På Tipskortet finns kontaktuppgifter till experthjälp

På Tipskortet finns telefonnumret till föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s avgiftsfria rådgivning (svarar huvudsakligen på finska) och webbplatsen för Päihdelinkki (Droglänken).

I kortet finns dessutom webbadressen för ytterligare information om Alkos avtal om köpförbud. Alkos avtal om köpförbud är ett frivilligt avtal, genom vilket kundens inköp av alkoholdrycker begränsas i en eller flera av Alkos butiker. Med avtalet kan man begränsa antalet drycker som kan köpas på en gång, dryckernas styrka eller förbjuda försäljning av alkoholdrycker helt och hållet.

Mera information

Titta kontaktinformation