Inte en droppe, men vanan – på tal om alkoholvanor

Alkoholförsäljning handlar om mycket annat än individens frihet, för alkoholkonsumtion sammanhänger med många hälsomässiga och sociala risker för såväl individen som samhället.

Enligt en undersökning om alkoholvanor av Institutet för hälsa och välfärd finns det i Finland åtminstone 560 000 alkoholanvändare med en måttlig eller hög risk att få långvariga hälsomässiga men. Alkoholvanor kan påverka det egna, men även närståendes välbefinnande. Enligt undersökningen om alkoholvanor har ungefär en halv miljon finländare erfarit allvarliga negativa konsekvenser av närståendes alkoholvanor.

Alkos mål är inte att sälja så mycket alkohol som möjligt. Däremot är vårt mål att minska skadorna som alltför stor alkoholkonsumtion orsakar i samhället med hjälp av såväl vår existens som konkreta ansvarsinsatser.

En av dessa konkreta insatser för ansvar är temat Inte en droppe, men vanan. Syftet med temat är att väcka diskussion om vanor och situationer relaterade till alkoholkonsumtion.

Alkoholvanor kan diskuteras ur många olika synvinklar

  • Vill du minska på din egen alkoholkonsumtion? Det finns många sätt att minska alkoholbruket. Drick mindre per gång, byt till ett svagare eller alkoholfritt alternativ eller håll en paus i drickandet.
  • Är alkoholvanorna bara vars och ens privatsak? Om alkoholkonsumtionen blir en del av vardagen avspeglas skadorna som drickandet orsakar ofta också på den närmaste kretsen: på familjen, andra närstående och arbetsplatsen.
  • Alkohol och graviditet hör inte ihop. Om mamman dricker under graviditeten kan det ha allvarliga följder för barnet som föds.
  • Låt oss göra barnens hobbyer till en tid utan alkohol. Vuxna ska se till att barn har möjlighet till sina hobbyer i en drogfri miljö.
  • Droger, medräknat alkohol, orsakar årligen kostnader på hundratals miljoner euro för företag, samhället och skattebetalarna. Kostnader för arbetsplatser uppstår exempelvis på grund av sjukfrånvaro, sjukdomskostnader och försämrad arbetsförmåga.

Alko stöder hälsa och välmående

Motion och idrott är bra sätt att ha kontroll över sitt liv och främja sin hälsa. Idrottsföreningsverksamhet är ett sätt att få finländare att röra på sig och uppmuntra finländare i alla åldrar till en hälsosam livsstil. Föreningsverksamhet förstärker därtill känslan av gemenskap, ingen lämnas utanför. Alko har stött föreningsverksamhet i Finland via olympiska kommitté från och med 2003. Därtill har Alko varit med och prisbelönat årets idrottsföreningen på Idrottsgalan i fem år.