Äldre påverkas starkare av alkohol

En måttlig alkoholkonsumtion är tillåten och godkänd även för äldre, när man beaktar de risker som åldern medför.

Äldre som månar om sin hälsa gör klokt i att tänka över sina alkoholvanor, eftersom alkoholens effekter förstärks med åren. Kroppen blir torrare och därmed blir alkoholens påverkan kraftigare än tidigare. Njurverksamheten försvagas och leverns nedbrytningsförmåga avtar. Till och med en liten mängd alkohol kan i kombination med ett läkemedel leda till tråkiga följder.

Riskgränserna för alkoholkonsumtion för personer över 65 år är högst två portioner åt gången och sju portioner i veckan. En alkoholportion är till exempel en flaska mellanöl, cider eller long drink på 0,33 liter. En gammal god tumregel är också att hålla åtminstone en helt alkoholfri dag varje vecka.

Kontrollera om din medicin och alkohol går ihop

Vissa läkemedel samverkar på oönskade sätt med alkohol. Följden kan vara bland annat sömnighet, svindel, minnesrubbningar och till och med leverskador. Om användning av alkohol oroar dig på grund av din medicinering ska du inte tveka att kontrollera saken med din läkare eller på apoteket. Nödvändiga varningar finns även på bipacksedlarna – problemet är bara att texten ofta är så liten att den är svårläst för äldre personer. Det är också bra om anhöriga vet var en äldre persons mediciner och medicinuppgifter finns.

Medel för uppföljning av alkoholvanorna

Ehyt ry har gett ut broschyren Tiesitkö tämän lääkkeistä ja alkoholista. Den är ett informationspaket på finska till över 55-åringar. I broschyren berättas om de vanligaste läkemedlen som inte passar ihop med alkohol. Du kan fråga efter den på apoteket. Med appen OttoMitta (på finska) och alkoholmätaren för över 65-åringar (på finska) på kan du testa din alkoholkonsumtion. Mätarna ger respons på din konsumtion samt råd och tips för att minska alkoholbruket.