Alkohol och hjärnan

Hjärnan är det organ som påverkas mest när man dricker alkohol. Hjärnan styr alkoholkonsumtionen.

Många forskare anser att missbruk av alkohol och alkoholberoende är en sjukdom i hjärnan. Hjärnan förlorar sin förmåga att reglera konsumtionen av alkohol. Ett okontrollerat alkoholbruk kan leda till skador på hjärnan och andra organ därför att alkoholen verkar som ett gift när det intas i mycket stora mängder.

Alkohol bedövar hjärncellerna

Orsaken till att man blir berusad är att alkoholen bedövar hjärncellerna. Ju högre alkoholhalt i blodet, desto mer bedövas hjärnan. Berusning försvagar hjärnverksamheten på flera olika sätt. Det påverkar både psyket och kroppen. Till exempel samordningen av rörelser försämras.

Hjärnan vänjer sig vid alkohol

Kroppen vänjer sig vid ett långvarigt och regelbundet intag av alkohol och man blir mindre känslig för alkoholens berusnings effekt. Det är framför allt hjärnan som gradvis vänjer sig vid alkohol. Därmed höjs toleransnivån. Högre toleransnivå ökar leverns förmåga att förbränna alkohol. Personer med hög toleransnivå kan förefalla spiknyktra och fortsätta att sköta sitt arbete trots att de druckit stora mängder alkohol. En person som konsumerat lika mycket men inte är van vid alkohol klarar inte av det.

Varför använder man alkohol?

Man dricker främst alkohol för dess positiva effekter, som kan vara både medvetna och omedvetna. Alkohol gör att man blir glad och pigg. Dessa effekter spelar en viktig roll vid utvecklingen av alkoholberoende. Man dricker mer för att få en starkare upplevelse av välbehag. Till slut blir drickandet okontrollerat och tvångsmässigt.

När man har utvecklat ett beroende av alkohol försämras livskvaliteten på alla områden. Alkoholen börjar styra hela livet.