Alkohol och läkemedel

Alkohol och läkemedel kan påverka varandra om de tas samtidigt.

Den ömsesidiga påverkan av eller interaktionen mellan alkohol och läkemedel är komplex och konsekvenserna kan vara svåra att förutse.

Alkohol ordinerades ofta som medicin förr i tiden. I dag vet man att det inte finns några medicinska bevis för att det fungerar. Dessutom är skadeverkningarna allmänt kända. De enda områdena inom medicinen där man använder alkohol är rengöring av huden med 50-procentig till 70-procentig alkohol och som motgift vid förgiftning med metanol och etyl-glykol.

Alkohol och läkemedel kan påverka varandra om de tas samtidigt. Det kan vara klokt att avstå från alkohol om man använder läkemedel. Prata med den läkare som ordinerat medicinen.

Det finns många olika effekter av samspelet mellan alkohol och läkemedel. Alkoholen kan påverka upptag, nedbrytning och utsöndring av läkemedel i kroppen. Effekten av ett läkemedel kan till exempel upphöra tidigare än normalt. Alkohol och läkemedel påverkar ofta samma organ och då kan de antingen förstärka eller upphäva varandras effekt.

Läkemedel som bedövar centrala nervsystemet

Alkohol bedövar det centrala nervsystemet. Om man samtidigt tar läkemedel som verkar på samma sätt förstärks effekten av alkoholen och berusningen ökar. Det kan leda till en allvarlig förgiftning eller kraftigt nedsatt prestationsförmåga. En sådan interaktion kan förekomma till exempel mellan alkohol och bensodiazepiner som brukar ordineras mot ångest. Hit hör också barbiturater mot sömnproblem, depressionsmediciner, starka värkmediciner och vissa andra läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet.

Värktabletter och febernedsättande läkemedel

Acetylsalicylsyra (aspirin), ibuprofen, ketoprofen och andra receptfria värktabletter och febernedsättande läkemedel som finns på apotek irriterar magslemhinnan. Långvarigt bruk kan ge upphov till inre blödningar. Om de kombineras med alkohol kan de försvåra blödningarna i magsäck och tarm.

Blodtrycksmediciner

Både alkohol och blodtrycksmedicin utvidgar blodkärlen. Synergistisk effekt är vanlig och kan orsaka ett kraftigt blodtrycksfall.

Diabetesmediciner

Många diabetesmediciner kan i kombination med alkohol göra att blodsockernivån sjunker katastrofalt och leda till medvetslöshet. Om en diabetiker dricker alkohol men låter bli att ta sina mediciner kan det ske en så snabb höjning av blodsockerhalten att det finns risk för insulinkoma.

Alkohol-antabusreaktion

Många läkemedel bidrar till att bryta ned alkohol. Om något av dem tas tillsammans med alkohol kan en så kallad alkohol-antabusreaktion inträffa. Symptomen är illamående, kräkningar, rodnad, hjärtklappning och huvudvärk. Även vissa diabetesmediciner och antibiotika kan orsaka en alkohol-antabusreaktion.