Alkohol orsakar många sjukdomar

Ett långvarigt och högfrekvent bruk av alkohol kan orsaka en rad sjukdomar på inre organ. De mest kända är olika leversjukdomar.

Leversjukdomar

Alkoholrelaterade leversjukdomar är steatos eller fettlever, hepatit eller leverinflammation och cirros eller skrumplever. När alkohol förbränns i levern påverkas ämnesomsättningen. Det gör att till exempel kroppens förmåga att tillgodogöra sig näringsämnen försämras. Fettsyror från maten bryts inte ned på normalt sätt utan ansamlas som små droppar i levern.  När kroppen har gjort sig av med alkoholen försvinner det fett som lagrats i levern.

Om man dricker alkohol mycket ofta stannar fettansamlingen kvar i levern. Det är förklaringen till att man utvecklar steatos efter långvarig överkonsumtion av alkohol.

En fettrik och proteinfattig kost kan ytterligare bidra till leverförfettning. Man kan bli botad från steatos på några veckor genom att äta en balanserad kost och undvika alkohol. En obehandlad steatos utvecklas med tiden till hepatit eller leverinflammation. Till slut sviktar levern, vilket leder till döden. Om en person med hepatit slutar dricka alkohol kan levern återhämta sig. Fortsätter drickandet kan sjukdomen leda till cirros eller skrumplever.

Vid cirros ersätts leverceller av ärrliknande bindväv och levern blir knölig och skrumpen. Ärrbildningen hindrar också blodflödet till levern. Förstörd levervävnad nybildas inte. Cirros är med andra ord obotligt.

Läs mer: Munuais- ja maksaliitto (på finska)

Diabetes och alkohol

Diabetes beror på en störning i kroppens ämnesomsättning på grund av att sockerhalten i blodet är för hög. Bukspottkörteln producerar insulin, ett hormon som behövs för att kroppens celler ska kunna ta upp socker (glukos) från blodet. Vid diabetes har kroppens egen produktion av insulin helt upphört eller nästan helt slutat att fungera. Det gör att blodsockerhalten stiger till en för hög nivå.

Alkohol påverkar blodsockret. Hur mycket beror på mängden konsumerad alkohol och mängden intagen föda. Om man dricker mycket alkohol och låter bli att äta samtidigt som man rör på sig, ökar risken för hypoglykemi eller för lågt blodsocker. En diabetiker bör inte dricka mer än två glas vin eller motsvarande mängd annan alkohol per dag. Diabetiker bör ha en regelbunden måltidsrytm särskilt i samband med alkohol och får inte glömma att äta också på kvällen. Dessutom bör de kontrollera sitt blodsocker oftare än friska personer. Likör och andra drycker som har ett mycket högt sockerinnehåll är inte lämpliga för diabetiker. Om behandlingen av diabetes inte följer ett strikt schema bör en diabetiker avstå helt från alkohol.

Läs mer

Alkohol ökar risken för cancer

Alkohol och rökning är de största orsakerna till cancer i munhåla, svalg och matstrupe i de västliga industriländerna. Man bedömer att upp till 75 procent av alla cancerfall av dessa typer har ett samband med bruk av alkohol och tobak. Alkohol kan dessutom öka risken för levercancer. Missbrukare som insjuknar i hepatit och cirros kan senare utveckla cancer i levern.

Alkohol ökar även risken för cancer i tjocktarmen hos män. Det är troligt att alkohol ger ökad risk för cancer i tjocktarmen även hos kvinnor, men resultaten är inte lika entydiga som hos män. Skillnaden mellan könen kan förklaras med att kvinnor i genomsnitt dricker mindre alkohol än män. Acetaldehyd som bildas vid nedbrytning av alkohol är en cancerframkallande substans. När alkohol, etanol, bryts ned oxideras det till acetaldehyd med hjälp av vissa bakterier. Halten av acetaldehyd som bildas i tjocktarmen kan vara flera tusen gånger högre än i blodet. Tjocktarmscancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna i Finland.

Bröstcancer är den mest förekommande cancerformen bland kvinnor. Var tionde kvinna kommer att drabbas av sjukdomen under sin livstid. De viktigaste riskfaktorerna för bröstcancer är förknippade med den kvinnliga livscykeln och är hormonellt betingade. Hit hör tidig menstruationsdebut, förstfödsel vid högre ålder, få födslar och sent klimakterium. Fetma bidrar till antalet diagnostiserade bröstcancerfall efter klimakteriet. Dessutom kan alkohol medföra högre risk för bröstcancer.

Man kan eventuellt minska riskerna att få cancer i tjocktarmen eller bröstcancer även om man använder alkohol genom att se till att kosten innehåller mycket folater. Helkornsprodukter, färska grönsaker och färsk frukt är mycket rika på folater. Framför allt män och ungdomar i Finland har ett lägre intag av folater än rekommenderat. Den ökade risken att få cancer till följd av alkohol beror på mängden alkohol, inte typen. Det spelar ingen roll om man dricker öl, vin eller starksprit.

Läs mer

Alkohol påverkar den psykiska hälsan

När vi höjer en skål vid festliga tillfällen kan alkohol vara stimulerande och bra för vår psykiska hälsa. För det andra kan det var vara farligt och illa för psyket.

Alkohol och droger skyddar inte mot psykiska störningar eller sjukdomar. Alkohol och andra droger resulterar i fylla och efterföljande abstinenssymtom. Dessutom ger de t.ex. minnesluckor och sömnproblem.

Alkoholmissbruk är en vanlig orsak till ökat våldsbeteende. Risken för våld är särskilt överhängande om en person använder flera olika droger i kombination med alkohol. Alkohol passar dessutom dåligt ihop med lugnande medel och sömnmedel. Alkoholen förstärker effekterna av droger och kan leda till att en persons beteende oväntat förändras.

Läs mer