Fylla och baksmälla

Orsaken till att man blir berusad är att alkoholen bedövar hjärncellerna. Redan en liten mängd alkohol stör samverkan mellan sinnena, försämrar muskelkoordinationen och sänker prestationsförmågan.

Om alkoholhalten i blodet är 0,5 promille börjar precision och reaktionshastighet försämras. Alkohol gör att hjärnan inte klarar av att hålla reda på lika mycket som normalt.

Det centrala nervsystemet bedövas vid en promilles alkoholhalt i blodet. Otympliga rörelser och sluddrigt tal är några av effekterna. Om halten i blodet uppgår till två promille eller mer kan alkoholen fungera som sömnmedel. Man känner ingen värk och graden av medvetande minskar.

Med tre promille i blodet tappar man medvetandet. Om promillehalten i blodet stiger ytterligare finns det stor risk för dödlig alkoholförgiftning

En person med låg kroppsvikt blir betydligt mer berusad av samma mängd alkohol som en person som väger mera. En mindre kropp innehåller mindre vätska som alkohol kan spädas ut i.

Baksmälla

Baksmälla eller ”dagen efter” är ett tecken på att man har druckit för mycket kvällen innan. Ju mer man har konsumerat desto sämre mår man. Det stämmer inte att typen av alkoholdryck kan påverka graden av baksmälla Konsumtionsmängden är helt avgörande. Nattvak och rökning förvärrar baksmällan.

Symptomen vid en baksmälla påminner om abstinensbesvär. De kan yttra sig i allt från lindrig trötthet och huvudvärk till illamående och kräkningar eller nedstämdhet och ångest. Skakningar, svettningar, muskelsvaghet, blekhet, en kraftig törst och en allmän känsla av obehag är typiska dagen efter-symptom.

Det finns inga botemedel mot baksmälla. Den går över så småningom. Hur lång tid det tar beror på hur kraftig baksmälla man har. Huvudvärkstabletter kan ge lindring, men i stället irritera magen och orsaka kräkningar.

Återställare botar inte baksmälla. Symptomen minskar tillfälligt, men samtidigt tar det ännu längre tid för kroppen att göra sig av med alkoholen. Man skjuter bara upp obehagen. Det kan bli en ond cirkel och ökar dessutom risken för beroende i framtiden.

Bästa sättet att slippa baksmälla är att dricka måttligt.

Hur förebygger jag bakfyllan?

 

  • Drick inte så mycket att du blir full.
  • Drick mycket vatten före, under och efter festen (motverkar uttorkning).
  • Sluta dricka före midnatt, förbränningen är långsammare under natten.
  • Späda ut alkoholen.
  • Dricka långsamt.
  • Dricka tillsammans med mat.