Målet nykter graviditet

Det finns ingen säker gräns för hur mycket alkohol det går att dricka under graviditeten – därför är det säkraste alternativet att helt låta bli att använda alkohol redan när man planerar att skaffa barn.

I Finlands föds årligen cirka 600–3 000 barn med skador orsakade av alkohol under fosterstadiet. Studier har visat att alkoholbruk under graviditeten kan ha allvarliga följder för det ofödda barnets hälsa. De svårast skadade barnen är utvecklingsstörda.

FASD står för fetal alcohol spectrum disorders och betyder alla former av skador orsakade av alkohol under fosterstadiet. Till samma kategori hör bland annat termen FAS (Fetal Alcohol Syndrome), där de yttre kännetecknen är bland annat kort längd, låg vikt, litet huvud och avvikande ansiktsdrag.

Problem hos barn och unga med FASD tar sig uttryck inom lärande, kognition och beteende. Typiskt är svårigheter med koncentration och uppmärksamhet samt olika beteendestörningar som svårigheter att avläsa situationer och socialt samspel.

Alkoholbruk under graviditeten är för närvarande den största orsaken till utvecklingsstörning i västländerna. Det är också den enda orsaken vars skador går att förhindra helt.

Det finns ingen säker gräns för hur mycket alkohol det går att dricka under graviditeten – därför är det säkraste alternativet att helt låta bli att använda alkohol redan när man planerar att skaffa barn.

Läs mer om FASD

FAS-portalen

På internationella FASD-dagen 9.9. öppnar vi butikerna klockan 9.09.