Ungdomar och alkohol

Varför ska tonåringar låta bli alkohol?

Hjärnan hos barn och ungdomar är fortfarande under utveckling och är känsligare för alkoholens effekter. Alkohol kan ge psykiskt, fysiskt och socialt beroende. Därför är det bäst att skjuta upp alkoholdebuten så länge som möjligt.

Ungdomar har generellt lägre kroppsvikt än vuxna. Tonåren är en sårbar period i livet när personlighetsutvecklingen är som känsligast. En ung person har inte det omdöme som behövs för att fatta kloka beslut. Det sker stora hormonella förändringar i kroppen och känslorna åker bergochdalbana.

Alkohol har inga positiva effekter på tonåringars hälsa. Hälsoriskerna med alkohol är allra störst för tonåringar.

Tidig alkoholdebut påverkar framtida drog- och alkoholvanor

Det har visat sig att tonåringar som alkoholdebuterar tidigt har en stark benägenhet att använda droger och alkohol som vuxna. Om barn i skolåldern får smaka på alkohol hemma sänker det tröskeln att börja dricka tillsammans med kompisarna.

Forskning visar att en tidig alkoholdebut ökar risken för ett framtida beroende. Ju yngre alkoholdebutant, desto större risk för att bli slav under alkoholen längre fram. Det är främst kompisar och andra faktorer i omgivningen som gör att tonåringar börjar med alkohol och droger.

Alkohol ger snabbare blodsockerfall hos tonåringar än hos vuxna

Det finns inga belägg för att ungdomar skulle ha svårare att förbränna alkohol. Däremot händer det att ett plötsligt blodsockerfall hos ett barn eller en tonåring orsakar alkoholförgiftning och leder till medvetslöshet och död, enligt rapporter från akutmottagningar.

Hjärnan är beroende av blodsocker för att få energi och fungera som den ska. Om blodsockernivån sjunker för lågt kan man bli medvetslös, få hjärnskador eller till och med dö. Det kan inträffa även om alkoholkoncentrationen i blodet inte är särskilt hög.

Barn och ungdomar är i riskzonen för alkoholförgiftning

Hur mycket alkohol man kan dricka innan man blir påverkad varierar från individ till individ. Om man dricker mycket på kort tid kan man bli alkoholförgiftad. Barn och ungdomar som alkoholdebuterar och häller i sig för mycket därför att de är ovana vid alkohol befinner sig i riskzonen.

Berusade ungdomar löper ökad risk för olyckor

Risken att råka ut för olyckor är den största faran för ungdomar som dricker alkohol. I de nordiska länderna dricker man för att bli berusad. Ungdomarna tar efter de vuxna och är dessutom benägna att experimentera med alkohol. På så sätt utsätter de sig för stora risker.

Den som till exempel ger sig ut i trafiken med 0,2 promille i blodet löper en dubbelt så hög risk att råka ut för en dödlig olycka. De som dricker lite eller måttligt råkar ut för de flesta skadorna och olyckorna med dödlig utgång.