Alkoholanvändningen har blivit en del av vardagen

Alkoholanvändningen har blivit en del av vardagen och berör oss alla. Majoriteten av alla finländska män och kvinnor konsumerar alkohol. Merparten drickor alkohol i måttliga mängder och löper därför ingen risk för skador.

Alkoholkonsumtionen i Finland ligger på europeisk medelnivå, men ett centralt problem är den rikliga användningen per gång, det vill säga berusningsdrickande. Under de senaste 10 åren har den totala konsumtionen av alkohol varit rätt så jämn eller till och med minskat något.

Trots det har skadorna orsakade av alkoholkonsumtion ökat. Följderna är olika symtom och sjukdomar. Dessa leder till nedsatt arbets- och funktionsförmåga. Den mentala och ekonomiska belastningen som problembruk orsakar är stor för personen själv och också för hans eller hennes närstående. Det kan vara svårt för anhöriga att veta vad de ska göra i olika problemsituationer, och därtill försvåras vården av skam och döljande av problemet.

En stor dödsorsak
Alkohol är en stor dödsorsak bland befolkningen i arbetsför ålder. Det har beräknats att det finns cirka 500 000 personer i Finland för vilka alkoholkonsumtion utgör en hälsorisk. Bland hälsovårdens patienter har cirka 10 % av de kvinnliga och nästan 20 % av de manliga ett problematiskt alkoholbruk.

Källa: God medicinsk praxis 2015