Bekymrad om alkoholvanor?

Alkoholbruk kräver skicklighet. Och speciellt bedömningen av konsumtionsmängden kan orsaka huvudbry.

Är du bekymrad över dina egna eller en närståendes alkoholvanor, eller är någon annan bekymrad över ditt drickande?

Många tror att de dricker måttligt, men vad är egentligen måttligt och hur ska man mäta det? Är du bekymrad över dina egna eller en närståendes alkoholvanor, eller är någon annan bekymrad över ditt drickande? Ger alkoholen dig mer problem än glädje? Vill du minska på drickandet, men vet inte var du ska börja?

Testa dina alkoholvanor

Med hjälp av världshälsoorganisationens enkla AUDIT-test, som består av tio frågor, kan du bedöma om dina alkoholvanor är måttliga eller om du dricker för mycket.  

Du kan följa med din alkoholanvändning med applikationen OttoMitta (på finska). 

Testet för alkoholberoende SADD (på finska) hjälper dig att bedöma nivån av ditt alkoholberoende.

Alkoholmätaren för personer över 65 år (på finska) kartlägger alkoholvanorna hos äldre.

Vill du dricka mindre?

Det finns många sätt att minska alkoholbruket. Drick mindre per gång och byt till ett svagare eller alkoholfritt alternativ. Håll en paus i drickandet. Du kan bli överraskad av hur snabbt hälsofördelarna kommer fram när du inte dricker.  

Om du inte klarar av att minska drickandet på egen hand kan du söka hjälp på hälsocentralen, i företagshälsovården eller på närmaste A-klinik. På Droglänkens webbplats får du pålitlig information, stöd och råd om droger och beroende. Tjänsterna är avsedda för droganvändare och deras närstående samt för alla som är intresserade av information om droger. Tjänsten produceras av A-klinikstiftelsen.

Du kan också ringa den avgiftsfria rådgivningstelefonen (på finska): 0800 900 45 (EHYT ry). 

Avtal om köpförbud begränsar alkoholköpen

Ett avtal om köpförbud kan hjälpa dig själv eller en närstående som har problem med alkohol. Avtalet tecknas i Alkos butik. Med köpförbud avses ett frivilligt avtal som begränsar kundens köp av alkoholdrycker i en eller flera av Alkos butiker. Initiativet för att ingå det här avtalet kan komma från en anhörig eller släkting till kunden, men avtalet kan inte tecknas utan samtycke från personen i fråga. En intressebevakare som tillsatts av en magistrat eller en tingsrätt har rätt att upprätta ett avtal om köpförbud på kundens vägnar även mot kundens vilja. Avtalet är alltid tidsbegränsat och kunden bestämmer dess giltighetstid själv. Kunden har också rätt att häva avtalet innan det går ut.

Med avtalet är det möjligt att begränsa mängden drycker som kunden får köpa på en gång och alkoholhalten hos de köpta dryckerna. Köpförbudet kan också vara heltäckande. Då säljs inga drycker till kunden.

Mer information om avtalet om köpförbud finns att få i den bifogade kundbroschyren och i Alkos butiker.

Kundbroschyr om avtalet om köpförbud