Bra att veta om alkohol

Alkoholen i alkoholdryckerna är etylalkohol d.v.s. etanol och dess kemiska formel är C2H50H.

Detta anger alkoholmolekylens struktur: den är uppbyggd av grundämnen -kol, väte och syre. Ren etylalkohol är en färglös vätska med en brännande smak. Dess kokpunkt är +78 °C och fryspunkt ca -114 °C. Alkohol är något lättare än vatten; en liter väger 790 g. Den löser sig lätt i vatten och är ett effektivt lösningsmedel.

Alkohol och narkotika kallas med ett gemensamt namn rusmedel. Alkohol, precis som en del andra rusmedel, lamslår hjärnans verksamhet och är alltså berusande. En liten mängd alkohol känns stimulerande; den minskar spänningstillstånd och hämningar och kan på så sätt underlätta umgänget människor emellan.

Å andra sidan försämras både den fysiska och den mentala funktionsförmågan då alkoholhalten ökar i blodet. Vid återkommande bruk ökar motståndskraften mot alkoholens berusande effekt, med andra ord utvecklas en tolerans.

Det finns också andra alkoholer än etanol; dessa kan dock inte användas som drycker.

Alkohol är alltså en drog

Varje gång man dricker sig full, höjer man sin toleransnivå och då är det lätt att dricka mer nästa gång. Regelbundet drickande får till följd att man utvecklar alkoholberoende, blir alkoholiserad. Beroendet kan vara både fysiskt och psykiskt. Alkohol har flera negativa effekter på hälsan.

Ju mer man dricker, desto större är risken att man råkar ut för alkoholrelaterade sjukdomar. Skadeverkningarna är i regel också sociala och ekonomiska. Ofta är det inte bara personen själv som drabbas. Det får också konsekvenser för människor runt omkring och för det övriga samhället. Därför är det svårt att dra upp gränserna för vad som är en riskfri konsumtion.