Var går riskgränsen?

Det är svårt att bedöma det egna alkoholbruket. När är användningen måttlig och när närmar man sig riskkonsumtion?

  • En nivå med hög risk för män är 23–24 portioner* och för kvinnor 12–16 portioner i veckan. Dessa värden kan ses som riskgränser, då du senast bör göra något åt dina alkoholvanor. 

  • En nivå med måttlig risk för män är 14 och för kvinnor 7 portioner i veckan. På denna nivå börjar alkoholvanorna orsaka långvariga förändringar i kroppen. Det lönar sig att ägna uppmärksamhet åt sina dryckesvanor. Källa: Rekommendationen God medicinsk praxis

*En portion är exempelvis ett glas vin (12 cl), en liten flaska mellanöl eller cider, en portion starkvin (8 cl) eller en portion sprit (4 cl).

Vad är måttlig konsumtion och riskkonsumtion

Alkoholbruk kan orsaka hälsomässiga, sociala och ekonomiska skador. Vid måttlig konsumtion är risken för skador låg. När alkoholbruket ökar kan det få fler skadliga effekter.

När mycket alkohol dricks på en och samma gång eller bruket är rikligt under en längre tid, talar man om riskkonsumtion. Att överskrida riskgränserna kan äventyra hälsan och det allmänna välbefinnandet. Långvarig, riklig och frekvent alkoholanvändning orsakar bl.a. många sjukdomar i kroppens organ. Risknivåerna har definierats för friska och normalviktiga vuxna, och individuella olikheter beaktas inte i dem.

De alkoholrelaterade riskerna ökar när antalet standardglas och tillfällen när man dricker växer. Förutom det hur mycket och hur ofta man dricker, påverkas den personliga risken av många individuella faktorer. Arvsmassa, kön, ålder, kroppsbyggnad, hälsotillstånd, medicinering, graviditet och andra aspekter kan leda till olika typer av problem på grund av bara en liten mängd alkohol.

Det finns många sätt att bedöma sina alkoholvanor:

• AUDIT-test

• Appen OttoMitta (på finska)

• Alkoholberoendetestet SADD (på finska)

Närmare information finns hos bland annat DroglänkenEHYT r.f. och A-klinikstiftelsen.