Riskgränser för alkohol

Riskgränserna för alkohol fastställs utifrån antalet alkoholportioner per dag eller vecka. De som konsumerar mycket alkohol löper en större risk för skadliga konsekvenser. Utöver konsumtionen kan individuella faktorer öka de alkoholrelaterade riskerna.

Riskgränser för alkohol enligt alkoholportioner

Riskgränsen för alkoholkonsumtion för män uppskattas vara 6–7 portioner per dag eller 23–24 portioner per vecka. För kvinnor är motsvarande mängd 5–6 portioner per dag eller 12–16 portioner per vecka. Dessa siffror anses vara en larmgräns då det senast är aktuellt att ingripa i alkoholkonsumtionen.

En nivå med måttlig risk för män är 14 och för kvinnor 7 portioner i veckan.

För äldre personer är riskgränsen betydligt lägre än för friska vuxna i arbetsför ålder. För personer som fyllt 65 år är riskgränsen 2 portioner per gång eller 7 portioner per vecka. Läs mer om hur alkohol påverkar äldre personer.

Det finns också situationer där det inte finns gränser för säker alkoholkonsumtion. Till exempel alkoholbruk under graviditeten kan orsaka allvarliga påföljder för fostret, och därför rekommenderas det att man avstår från alkohol redan när graviditeten planeras. Läs mer om hur alkohol påverkar gravida personer.

Hur mycket är en alkoholportion?

En alkoholportion innehåller ca 12 gram absolut alkohol. En alkoholportion är exempelvis:

  • 1 flaska (0,33 liter) mellanöl eller cider
  • 1 glas (12 cl) vin
  • 1 glas (8 cl) starkt vin
  • 1 drink (4 cl) starksprit

I beräkningen av portionerna kan man som hjälp använda Droglänkens kalkylator.

Skadliga konsekvenser av alkohol

Alkoholbruk kan orsaka såväl hälsomässiga som sociala och ekonomiska skador. För en måttlig konsument är risken för skador små, men om riskgränserna för alkohol överskrids ökar riskerna. Risken påverkas också av många individuella faktorer, såsom gener, kön, kroppsstorlek, hälsotillstånd och medicinering.

Alkohol orsakar många sjukdomar. De som konsumerar mycket alkohol är ca två eller tre gånger mer sjukskrivna än de som dricker måttligt eller inte alls. Regelbundet alkoholbruk kan också utsätta en för alkoholism dvs. alkoholberoende.

Utöver hälsorisker ökar alkoholbruk risken för olyckor och dödsfall. Alkohol försämrar funktionsförmågan och kan leda till att man drunknar eller faller eller råkar ut för en trafikolycka. I olyckor som vuxna i arbetsför ålder råkar ut för är alkohol en delorsak i hela två tredjedelar av fallen.

Läs mer om alkoholskador och alkoholrelaterade sjukdomar.

Källor:
Duodecim God medicinsk praxis
Droglänken
Institutet för hälsa och välfärd