Den bästa hjälpen mot ensamhet är kontakt med en annan människa

Många finländare lider av ensamhet. Ensamhet var en utmaning för vårt samhälle redan före coronapandemin, men särskilt med den. Alko vill vara med och förebygga ensamhet i samhället. Hjälp mot ensamhet finns inte på Alkos hylla – den bästa hjälpen är kontakt med en annan människa.

Ha som vana att ringa ett samtal på fredagen

Ensamhet syns inte nödvändigtvis utanpå. Därför är varje litet möte värdefullt och kan vara viktigare för den andra än man tror. Slå en signal eftersom någon väntar på ditt samtal.

Hjälp mot ensamhet finns inte på Alkos hylla

Ensamhet har varit en utmaning för vårt samhälle redan före coronapandemin, men undantagsperioden gjorde ensamheten ännu mer synlig. Alkos mål är att tillsammans med våra samarbetspartners minska ensamheten i samhället och förebygga alkoholskador som uppstår till följd av ensamhet. Våra huvudsamarbetspartners är Mieli rf och HelsingforsMission. Hjälp mot ensamhet finns inte på Alkos hylla.

Ensamhet i Finland

Enligt en undersökning var tredje av oss behöver hjälp med ensamhet (källa: Röda Korset 2021). Vem som helst kan uppleva ensamhet, oavsett ålder eller sociala status. Till exempel att flytta till en ny ort, skilsmässa, barnens flytt hemifrån eller pensionering är situationer där känslor av ensamhet kan uppstå.

 

Var få hjälp mot ensamhet?

Den bästa hjälpen mot ensamhet, är kontakt med en annan människa. Slå en signal eftersom någon väntar på ditt samtal. On du har någon att ringa till, våga söka hjälp.

Mieli rf:s Kristelefon erbjuder samtalshjälp anonymt och konfidentiellt. Kristelefons nummer är 09 2525 0112Telefonjouren är öppen: må, on kl. 1620; ti, to och fr kl. 9–13. Läs mer om kristelefonen.

Hur lindra ensamhet?
21.12.20
Gör saker som är viktiga för dig

Gör saker som du tycker att är meningsfulla, oavsett om det är utomhusaktiviteter, att gå på bio eller välgörenhetsarbete.

21.12.20
Träffa andra

Aktivera befintliga sociala relationer eller lär känna nya människor via hobbyer eller sociala medier.

21.12.20
Våga tala

Berätta om din ensamhet för någon. Om det känns svårt att tala om saken, skriv dina känslor i en dagbok.

Vad är ensamhet?

Ensamhet är en upplevelse av utanförskap och isolering. Ensamhet kan orsaka nedstämdhet, ångest, skamkänslor och fysiskt och psykiskt illamående. Alla upplever ensamhet på sitt eget sätt och allas upplevelser är likvärdig viktiga och mpste ta på allvar.

Att känna sig ensam och att vara ensam (”vara själv” som man säger i Sverige) bör inte förväxlas, eftersom det senare, dvs. självvald ensamhet, kan vara något positivt och till och med önskvärt och avkopplande i en hektisk livssituation.

Ensamhet kan upplevs även om man har sociala kontakter

Ensamhet kan delas in i social och emotionell ensamhet.

I social ensamhet förekommer inga eller mycket få viktiga och meningsfulla relationer och nätverk.

I emotionell ensamhet upplever man att man inte förstås eller ses, även om man har familje- eller vänskapsband.