Den bästa hjälpen mot ensamhet är kontakt med en annan människa

Många finländare lider av ensamhet och genom coronapandemin har detta blivit ännu mer synligt. Även Alko vill vara med och förebygga ensamhet i samhället. Hjälp mot ensamhet finns inte på Alkos hylla – den bästa hjälpen är kontakt med en annan människa.

Hjälp mot ensamhet finns inte på Alkos hylla

Genom minskade sociala kontakter, distansarbete och inställda evenemang har coronapandemin bidragit till en ökad känsla av utanförskap och gjort ensamheten ännu mer framträdande. Studier har visat att upplevelsen av ensamhet utsätter människor för skadlig alkoholkonsumtion, och vi på Alko vill förebygga ensamhet i samhället. Hjälp mot ensamhet finns inte på Alkos hylla.

Ensamhet i Finland

Enligt en undersökning upplever över 20 procent av finländarna ensamhet i någon livssituation och 4 procent lider av långvarig ensamhet (källa: Statistikcentralen). Vem som helst kan uppleva ensamhet, oavsett ålder. Till exempel att flytta till en ny ort, skilsmässa, barnens flytt hemifrån eller pensionering är situationer där känslor av ensamhet kan uppstå.

Vad är ensamhet?

Ensamhet är en upplevelse av utanförskap och isolering. Ensamhet kan orsaka nedstämdhet, ångest, skamkänslor och fysiskt och psykiskt illamående.

Ensamhet kan delas in i social och emotionell ensamhet. I social ensamhet förekommer inga eller mycket få viktiga och meningsfulla relationer och nätverk. I emotionell ensamhet upplever man att man inte förstås eller ses, även om man har familje- eller vänskapsband.

Att känna sig ensam och att vara ensam (”vara själv” som man säger i Sverige) bör inte förväxlas, eftersom det senare, dvs. självvald ensamhet, kan vara något positivt och till och med önskvärt och avkopplande i en hektisk livssituation.

Var få hjälp mot ensamhet?

Våga söka hjälp, trots att du vill dra dig inom ditt skal.

Mieli rf:s Kristelefon erbjuder samtalshjälp anonymt och konfidentiellt. Kristelefons nummer är 09 2525 0112Telefonjouren är öppen: må, on kl. 1620; ti, to och fr kl. 9–13. Läs mer om kristelefonen.

Alla kan hjälpa till

Ensamhet syns inte nödvändigtvis utanpå. Därför är varje litet möte värdefullt och kan vara viktigare för den andra än man tror. Redan ett leende, en blick, en hälsning eller en annan vänlig gest kan hjälpa den som känner sig ensam, eftersom det visar att personen blir sedd. 

Man kan också motverka ensamhet som frivillig. Läs mer om frivilligarbete på HelsingforsMissions webbplats.

Hur lindra ensamhet?
21.12.20
Gör saker som är viktiga för dig

Gör saker som du tycker att är meningsfulla, oavsett om det är utomhusaktiviteter, att gå på bio eller välgörenhetsarbete.

21.12.20
Träffa andra

Aktivera befintliga sociala relationer eller lär känna nya människor via hobbyer eller sociala medier.

21.12.20
Våga tala

Berätta om din ensamhet för någon. Om det känns svårt att tala om saken, skriv dina känslor i en dagbok.

Minskad ensamhet förebygger alkoholskador

Alkos mål är att tillsammans med våra samarbetspartners minska ensamheten i samhället och förebygga alkoholskador som uppstår till följd av ensamhet. Våra huvudsamarbetspartners är Mieli rf och HelsingforsMission.