Spelet Lydia lyfter fram alkoholvanornas följder för barn

Spelet Lydia presenterar en liten flicka som har bekymmer på grund av föräldrarnas alkoholvanor. Spelet är särskilt avsett för vuxna som haft negativa upplevelser på grund av en närstående vuxen människas användning av berusningsmedel och till vuxna som funderar på alkoholbrukets inverkan på sina egna barn.

Spelet behandlar ett svårt ämne ur en sällsynt infallsvinkel – de vuxnas alkoholvanor sedda med barnets ögon. Syftet med spelet är att få vuxna att tänka över sina egna alkoholvanor. Spelet kan också vara till hjälp för vuxna som har egna erfarenheter av en förälders eller annan närstående människas skadliga alkoholbruk.

Lydias glassköra barndom

När en förälder eller närstående människa använder alkohol på ett sätt som upprepade gånger medför störningar i barnets uppväxt och normala liv, talar man om en glasskör barndom. Barnet kan uppleva att föräldern beter sig eller pratar på ett konstigt, skrämmande, ångestväckande eller pinsamt sätt. Alkoholismen kan kasta en skugga över barnets hela barndom.

Lydia är en interaktiv berättelse där en liten flicka bor i en alkoholistfamilj och lider av föräldrarnas drickande. I spelet vaknar Lydia på natten, när föräldrarna har en fest i nedre våningen. Lydia söker trygghet hos sin teddybjörn, som leder barnet till en fantasivärld där ingen kan skada henne eller göra henne ledsen. Se trailern för spelet på finska längst ner på sidan.

Ladda ned en finskspråkiga spelet avgiftsfritt

År 2018 publicerade Alko en finskspråkig mobilversion av spelet, som kan laddas avgiftsfritt ned för iOS- och Android-utrustning:

  Lataa App Storesta

Lataa Google Play -kaupasta
Lydia-spelets ursprungliga engelskspråkiga version för pc, publicerad av det finska företaget Platonic Partnership, finns att köpa på videospelplattformen Steam.

Alko vill främja en ansvarsfull dryckeskultur

Alko arbetar för att främja en ansvarsfull dryckeskultur på många olika sätt och genom olika typer av partnersamarbete. Det har visat sig vara ett fungerande sätt att behandla alkoholens skadliga konsekvenser med hjälp av ett spel.