Förälder och alkohol – är jag omedvetet en riskkonsument?

Alkohol ingår i de flesta vuxnas liv. Men alkoholkonsumtionen är inte oproblematisk för alla. Föräldrarnas alkoholkonsumtion påverkar inte bara förälderns egen hälsa och välbefinnande, utan även och i synnerhet barnen i familjen. Läs mer om fem aspekter av vuxnas alkoholkonsumtion.

1. Alkohol konsumeras oftast med måtta

Alkohol ingår i de flesta vuxnas liv, eftersom bara omkring 15 procent av finländarna är helt nyktra. De flesta människors alkoholvanor innebär ett glas eller ett par med vänner, en bastuöl eller en trevlig stund med god mat och dryck. Alkohol hör ofta till festliga tillfällen, men också till den normala vardagen, särskilt veckoslut. Alkohol konsumeras oftast med måtta och orsakar inte betydande skada för en själv eller ens närstående. Men alkoholkonsumtionen är inte oproblematisk för alla, eftersom mer än en halv miljon finländare dricker över riskgränserna.

2. Är jag omedvetet en riskkonsument av alkohol?

Skadligt drickande syns inte nödvändigtvis utåt och många riskkonsumenter arbetar också normalt, har hobbyer och tar hand om sina närstående. Vissa anser sig konsumera måttligt med alkohol, även om de inte längre helt kan kontrollera sitt drickande.

Långvarig och riklig alkoholkonsumtion medför risk för olika fysiska och psykiska hälsoproblem. Drickandet orsakar också avsevärda sociala skador, särskilt för närstående. Nästan hälften av finländarna har upplevt nackdelar av andras alkoholvanor bland sina närmaste eller på offentliga platser.

3. Föräldrarnas alkoholkonsumtion kan vara en skrämmande upplevelse ur barnets synvinkel

Även om den vuxna tycker att alkoholkonsumtionen inte orsakar någon skada, är det inte alltid så i barnets ögon. Det som den vuxna ser som harmlös avkoppling, kan ur barnets synvinkel vara en förbryllande, pinsam eller rentav skrämmande upplevelse.

Därför det är en bra för varje vuxen att stanna upp och tänka på hur alkoholkonsumtionen på fester, vid måltider eller det dagliga glaset vin ser ut från barnets perspektiv.

Barn upplever förändringar som sker hos vuxna mycket starkt. Minsta lilla förändring i beteendet, förhöjd röst eller lukt av alkohol kan göra barnet osäkert. Det avgörande för barnet är att den vanliga välbekanta föräldern liksom ändras till någon annan.  Också det att föräldrarna ibland dricker för mycket kan orsaka otrygghet hos barnet.

4. Barn tolkar också tysta signaler i samband med drickande

Barn är känsliga för att även upptäcka eventuellt döljande av drickande. Fastän föräldern skulle dricka alkohol endast utanför hemmet eller när barnen sover, kan alkoholkonsumtionen påverka barnen. Förälderns förväntningar på att bli full med kompisar eller att få ta sig ett glas vin sent på kvällen, liksom eventuella trötta morgnar med baksmälla, kan kännas lika förvirrande för barnet som om den vuxna dricker i sällskap av barnet. Förälderns beteende kan signalera till barnet att alkoholkonsumtion är något att skämmas för eller dölja. Det viktiga för barnet är hur man talar om alkohol hemma och hur de vuxna förhåller sig till att dricka alkohol.

Läs mer om en glasskör barndom.

5. Vad göra om alkohol håller på att bli ett problem

Att diskutera alkohol är ofta svårt om drickandet håller på att bli ett problem. Alkoholmissbrukare börjar lätt överdriva fördelarna med alkohol och underskatta nackdelarna. På så sätt motiverar de för sig själva och andra att det inte finns någon anledning att ändra på sina alkoholvanor.

Om du tycker att din egen eller någon närståendes alkoholkonsumtion börjar vara långt ifrån måttlig, är det bra att ta upp saken till diskussion. Det går att närma sig saken till exempel genom tidiga tecken på problemkonsumtion av alkohol.

Svara själv eller be din närstående svara på följande frågor för de senaste fyra månaderna:

  • Har du när du vaknar på morgonen märkt att du inte kommer ihåg saker du gjort när du var full kvällen innan?
  • Har du grälat om ditt drickande med dina närstående?
  • Har du märkt att dina händer skakar för att du druckit kvällen innan?
  • Har du känt skuld/skam på grund av ditt drickande?
  • Har du försenat dig eller har ditt arbete lidit på annat sätt av din alkoholkonsumtion?
  • Har du ofta baksmälla?
  • Har du tagit en sup på morgonen genast när du vaknar för att lugna nerverna eller bota baksmällan?
  • Har du någonsin känt att du inte kan sluta?
  • Har du misstänkt att du håller på att bli beroende av alkohol?

Om svaret på en enda fråga var ja, ska du överväga om det kanske är skäl att minska på alkoholkonsumtionen eller sluta dricka helt och hållet. Ju fler svar var jakande, desto viktigare är det att ändra på alkoholvanorna. Det finns hjälp att få om du behöver stöd för förändringen. Läs mer och sök hjälp för att dricka mindre eller sluta helt.