Inte en droppe, utan en vana

Alkoholkonsumtion påverkar såväl den egna hälsan som välbefinnandet bland närstående. Det är bra att överväga sin egen alkoholkonsumtion, särskilt när barn är närvarande.

Alkoholbruk påverkar inte bara den egna hälsan utan också närstående personers, familjens och kollegernas välbefinnande. I Finland det finns åtminstone 560 000 alkoholanvändare med en måttlig eller hög risk att få långvariga hälsoskador. Dessutom nästan halv miljon finländare har erfarit allvarliga negativa konsekvenser av närståendes alkoholvanor. (Källa: Så här dricker finländarna, Institutet för hälsa och välfärd)

Med vårt ansvarstema Inte en droppe, utan en vana vill vi väcka diskussion om vanor och situationer kring alkoholkonsumtion.