Inte en droppe, utan en vana – på tal om alkoholvanor

Alkoholförsäljning handlar om mycket annat än individens frihet, för alkoholkonsumtion sammanhänger med många hälsomässiga och sociala risker för såväl individen som samhället.

Enligt en undersökning om alkoholvanor finns det i Finland åtminstone 560 000 alkoholanvändare med en måttlig eller hög risk att få långvariga hälsomässiga men (källa: Institutet för hälsa och välfärd). Alkoholvanor kan även påverka närståendes välbefinnande. Enligt undersökningen har ungefär en halv miljon finländare erfarit allvarliga negativa konsekvenser av närståendes alkoholvanor.

Alkos mål är inte att sälja så mycket alkohol som möjligt. Däremot är vårt mål att minska skadorna som alltför stor alkoholkonsumtion orsakar i samhället med hjälp av såväl vår existens som konkreta ansvarsinsatser.

En av dessa konkreta insatser för ansvar är temat Inte droppen, utan vanan som också är aktuellt i butikerna. Syftet med temat är att väcka diskussion om vanor och situationer relaterade till alkoholkonsumtion.

Alkoholvanor kan diskuteras ur många olika synvinklar

Alkoholbruk påverkar inte bara den egna hälsan utan också närstående personers, familjens och kollegernas välbefinnande.

  • Vill du minska på din egen alkoholkonsumtion? Det finns många alternativ att göra det, drick till exempel mindre per gång, byt till ett svagare eller alkoholfritt alternativ eller håll en paus i drickandet. Om du inte lyckas hålla en paus kan du söka hjälp! Läs mer om att minska på drickandet eller avstå från alkohol.
  • Är alkoholvanorna vars och ens privatsak? Om alkoholkonsumtionen blir en del av vardagen avspeglas skadorna som drickandet orsakar ofta också på den närmaste kretsen: familjen, andra närstående och vänner. Läs hur alkoholbruk och dess negativa sidor kan påverka vardagen.
  • Enligt en undersökning orsakar alkoholbruk årliga kostnader på minst 500 miljoner euro på finländska arbetsplatser. Kostnader för arbetsplatser uppstår exempelvis på grund av sjukfrånvaro, sjukdomskostnader och försämrad arbetsförmåga. Läs mer om negativa konsekvenser av alkohol på arbetsplatsen. Utöver kostnaderna för arbetsplatsen orsakar missbruk av alkohol stora kostnader för samhället och skattebetalarna till exempel i form av hälso- sjukvårdskostnader.
  • Alkohol och graviditet hör inte ihop. Om mamman dricker under graviditeten kan det ha allvarliga följder för barnet. Läs mer.