Inte en droppe, utan en vana

Sommaren är en tid för avkoppling. Solen och värmen lockar till att njuta av tillvaron utomhus. Det är viktigt att få i sig tillräckligt vätska, men alkohol är inte bra för att släcka törsten och inte heller för daglig avkoppling.

Med vårt ansvarstema Inte en droppe, utan en vana vill vi väcka diskussion om vanor och situationer kring alkoholkonsumtion, särskilt nu på sommaren. Sommaren och semestern är tider när det typiskt kan gå åt mer alkohol än normalt. Det är därför bra att fundera över sina egna alkoholvanor och situationer kring dem och bedöma sin egen konsumtion.

Enligt en undersökning om alkoholvanor finns det i Finland åtminstone 560 000 alkoholanvändare med en måttlig eller hög risk att få långvariga hälsomässiga men (källa: Institutet för hälsa och välfärd). Alkoholvanor kan även påverka närståendes välbefinnande. Enligt undersökningen har ungefär en halv miljon finländare erfarit allvarliga negativa konsekvenser av närståendes alkoholvanor.

Är du oroad över dina egna alkoholvanor?

Om du vill dricka mindre eller helt sluta konsumera alkohol, finns det olika sätt att göra det på. Du kan till exempel byta alkoholdryckerna mot svagare drycker med låg alkoholhalt eller alkoholfria alternativ.

Om du inte klarar av att sluta dricka på egen hand, finns det hjälp att få. Läs mer om att minska alkoholkonsumtionen och sluta dricka.

Fundera över alkoholkonsumtion i sällskap med barn

Fastän man inte vill skada andra med sina alkoholvanor, påverkar de ändå livet för ens närmaste på många sätt. Alkoholkonsumtionen inverkar såväl på den egna hälsan som på välbefinnandet bland människor i ens omgivning.

Det är alltid bra att kritiskt tänka över sin alkoholkonsumtion om barn är närvarande. Även om en förälder anser sig dricka måttlig, kan barn eller ungdomar uppleva alkoholkonsumtionen som rentav skrämmande, för alkohol ändrar beteendet hos vuxna.

Affischerna för ansvarskampanjen Inte en droppe, utan en van har inspirerats av reklamerna för de klassiska filmerna E.T., Vertigo – Studie i brott och Hajen.