Roderfylleri är ett brott – båtliv på nykter fot är säkrast

Alkohol ökar olycksrisken även i sjötrafik. Hur skicklig och erfaren en båtförare än är försämrar berusningstillstånd bedömnings- och reaktionsförmågan och ökar risktagningen.

I sjötrafik är promillegränsen 1,0

Liksom i cykling och vägtrafik är båtförandet säkrast i helt nyktert tillstånd. I sjötrafik varierar straffgränsen. Roderfylleri kan vara straffbart även om båtförarens alkoholhalt i blodet är under en promille, om båtförarens tillstånd inte gör det möjligt att manövrera båten säkert.

Manövreringsansvaret för båten får inte överlåtas till en person med otillräcklig kompetens. Man kan fällas för roderfylleri även om en berusad person överlåter ansvaret för rodret till en nykter men inkompetent person.

För roddbåtar finns ingen i lag fastställd promillegräns. Ändå inträffar över hälften av alla drunkningsolyckor som leder till döden under påverkan av alkohol. Det är alltid säkrast att vara nykter när du ägnar dig åt båtliv, simning och alla andra vattensporter.

Promillegränsen i sjötrafik är högre än i vägtrafik. I Finland är gränsen för rattfylleri 0,5 promille. Läs mer om varför alkohol inte lämpar sig i trafiken.

Berusningstillstånd försämrar manövreringsförmågan på sjön

Berusning är ett tillstånd där alkohol förlamar hjärnan. Redan ett berusningstillstånd på under 0,5 promille försämrar uppmärksamheten och bedömningsförmågan samt ökar risktagandet. När alkoholhalten i blodet stiger till över 0,5 promille försämras förmågan att klara av uppgifter som kräver uppmärksamhet, eftersom hjärnans koordinationsförmåga avtar.

Balans är en väsentlig del av säkerheten till sjöss. Alkohol ökar fumligheten och försämrar balansen redan i berusningstillstånd på under 0,5 promille. Att ramla ur båten är inte ens i nyktert tillstånd ofarligt, men för den som druckit alkohol är det en verklig risk. Läs mer om hur berusningstillstånd påverkar kroppen.

Tips för säkerhet till sjöss

  • Lämna båten vid bryggan om du dricker.
  • Kontrollera väderprognosen innan du hoppar i båten.
  • Alla passagerare i båten ska ha räddningsvästar.
  • Se också till att den övriga säkerhetsutrustningen är i skick. En båt ska ha åror, en paddel eller ett ankar med rep, ett ösredskap och en brandsläckare beroende på båtens storlek.
  • Drick alkohol först i land.
  • Undvik att föra båt bakfull. Även om alkoholen redan försvunnit från kroppen kan till exempel trötthet försämra körskicket. Läs mer om symptomen på baksmälla.

Källor:
Finlex
Transport- och kommunikationsverket Traficom

Artikelbild: Folio Images